Midagon Company logo
Midagon cybersäkerhet erbjudande

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är inte bara teknik. Det är en handlingskraft och trygghet i din organisation som gör er redo att stå emot alla digitala hot.

Från abstrakta tekniska risker till affärskritiska hot

Cybersäkerhet är en avgörande del i din verksamhet.

Varje organisation möter en unik blandning av risker och digitala hot. Därför strävar vi alltid efter att säkerställa att just din verksamhet fungerar säkert och problemfritt, redo att hantera även oväntade händelser.

Förenkla din resa inom cybersäkerhet 

Våra tjänster inom cybersäkerhet hjälper dig att kartlägga risker och hot samt definiera lämpliga skyddsåtgärder mot dessa.

Vi vägleder även under införande av skyddsåtgärder för att säkerställa att dessa faktiskt leder till ökat skydd för er verksamhet.

Med vår blandning av expertis inom informationssäkerhet och djupa verksamhetsförståelse skapar vi både trygghet och handlingskraft. Vi är inte bara konsulter; vi är dina allierade i att stärka cybersäkerheten.

Värdet du får som kund: 

  • Objektiv analys av specifika risker och hot mot er organisation. Vi arbetar helt utan dolda agendor eller samarbeten som påverkar råden vi ger – strategiskt såväl som operativt i både offentlig och privat sektor.

  • Expertis inom informationssäkerhet, dataskydd, compliance, åtkomsthantering och kontinuitetsplanering, allt i kombination med förståelse för din organisations unika behov.

  • Vår beprövade metodik och branschpraxis ger dig möjlighet att snabbt stärka din cybersäkerhet.

Relaterade tjänster

Informationssäkerhetshantering

Skapa en stabil grund för cybersäkerhet med en effektiv informationshantering genom att informationskartlägga och- klassificera verksamhetskänslig information, genomföra riskbedömningar och införa lämpliga säkerhetsåtgärder.
Läs mer

Affärsrisk och kontinuitet

Säkerställ företagets motståndskraft och skapa effektiv riskreducering genom att förbereda din organisation för oförutsedda situationer.
Läs mer

Regelefterlevnad

Säkerställ att din organisation efterlever till lagar och förordningar med guidning, rådgivning samt revisioner.
Läs mer

Identitets- och åtkomsthantering

Hantera användares tillträde till organisationens IT-nätverk samt definiera vilka resurser varje individuell användare kan nå.
Läs mer

Kontakta oss för mer information