Midagon Company logo

White Papers

Alla våra white papers

 • Framgångsrikt skifte av ERP – Alla steg du behöver

  Varför byta ERP-system? I takt med att affärsvärlden utvecklas och blir alltmer komplex, blir behovet av robusta och flexibla interna system allt viktigare för företag som strävar efter att vara konkurrenskraftiga och effektiva. Ett kritiskt system i det här sammanhanget är ditt Enterprise Resource Planning (ERP)-system. Ett väl-implementerat ERP-system kan spela en avgörande roll för er förmåga att effektivisera era processer, optimera er produktivitet och stärka er position på marknaden.

  Läs white paper
 • Tre kollegor på språng på Örebrokontoret. En har en kaffekopp i handen och en bär på sin dator.

  Undvik 6 vanliga misstag i din IT-upphandling 

  Upphand­lingar drivs ofta igenom med en alltför kort tidsplan och komplexa frågor ges inte den uppmärksamhet som krävs för att få önskad effekt. Utan att följa en strukturerad upphandlingsprocess, blir ofta slutresultatet inköp med avtal som kostar onödigt mycket på lång sikt. 

  Läs white paper
 • Tre kollegor arbetar i ett av konferensrummen på Midagons Örebrokontor. En av dem skriver på whiteboardtavlan på väggen och de andra två sitter ner vid bordet med sina datorer.

  Så lyckas du med inköp och upphandling av ERP-system 

  Till slut går det inte att komma längre med det gamla ERP-systemet. Men inköp och upphandling av ett nytt affärssystem är ett omfattande projekt – det är många behov som måste identifieras tvärsigenom organisationen och tillgodoses med stor lyhördhet och lösningsförmåga.

  Läs white paper
 • Tre kollegor fikar på Midagons Örebrokontor. De sitter ner vid ett bord med en varsin kaffekopp. På bordet står ett fat med bullar och två av kollegorna har en assiett framför sig med en varsin bulle på.

  Situationsanpassad förändringsledning 

  Vad är situationsanpassad förändringsledning? Situationsanpassad förändringsledning kombinerar förändringsledning med verksamhetsarkitektur och situationsanpassat ledarskap. Metoden implementerar förändring samtidigt som arbetsgruppen utvecklas till ett effektivt team genom att ge stöd för uppbyggnad av såväl struktur som kultur och relationer. 

  Läs white paper
 • 6 kollegor står och arbetar vid ett ståbord på takterrassen på Örebrokontoret. De har varsin kaffekopp framför sig och de tittar på en datorskärm som står vid ena änden av bordet.

  Kategoristyrning som verktyg för att möta dagens utmaningar inom IT 

  Många verksamheter brottas i dag med önskemål om effektivitet, effekthemtagning, måluppfyllelse och ökad styrning. En väl förankrad, strukturerad och proaktiv inköpsprocess kan komma till rätta med många av de utmaningar som verksamheter upplever. 

  Läs white paper
 • Fyra av Midagons medarbetare promenerar genom Wadköping i Örebro. Det är gamla trähus i bakgrunden och de går på kullersten.

  Informationsklassificering vid RPA – är det verkligen nödvändigt? 

  Automatisering av rutinartade arbetsuppgifter har alltid varit en del av IT och informationsbehandling. Till detta kan räknas batchhantering, scripting och övrig datacenter-automatisering. Med RPA tar man nästa steg i utvecklingen av automatisering.

  Läs white paper
 • Två kollegor står vid ett ståbord på takterrassen på Midagons Örebrokontor. På bordet står kaffekoppar och en varsin dator.

  Hur upprättar man ett projektkontor? 

  Ett projektkontor (PMO) är ett forum där alla projekt i en organisation möts genom sina resursägare, projektägare och projektledare. Genom projektkontoret kan informationsutbyte ske som gör att prioritering och beslut kan tas i syfte att hjälpa inte bara de enskilda projekten utan även hela organisationens projektverksamhet att löpa effektivare och ge bättre resultat. 

  Läs white paper
 • Tre kollegor sitter ner och arbetar vid ett bord på kontoret i Örebro. Två har sina datorer framför sig och den tredje sitter med en kaffekopp i handen. De tittar på varandra och ler.

  Hur tar jag reda på om outsourcing är rätt vägval för min organisation?

  Outsourcing av hela eller delar av en IT-verksamhet är en vanlig komponent och byggsten avseende att tillhandahålla en konkurrenskraftig IT-plattform åt verksamheten. Vanliga målsättningar och drivkrafter bakom en outsourcing av IT är bland annat ökad flexibilitet, sänkta kostnader eller förmåga att tillskansa sig ny kompetens. 

  Läs white paper
 • Tre kollegor står och pratar med varandra på takterrassen på Midagons Örebrokontor.

  Hur påbörjas en konsolidering av applikationsportföljen? 

  Vad är bästa praxis för konsolidering av applikationsportföljen – och hur stort potentiellt värde har konsolideringen för din organisation? Organisationer blir allt mer komplexa och vi ser en naturlig konsekvens i form av en svällande applikationsportfölj.

  Läs white paper
 • Två av Midagons medarbetare står och pratar med varandra utomhus vid en damm.

  Förbättrad automatisering genom samverkan 

  Automatisering och RPA (Robotic Process Automation) ger förutsättningar att på ett systematiskt sätt automatisera verksamhetsprocesser, helt eller delvis. Ofta med syfte att spara personalresurser, öka kvalitet och eliminera monotona arbetsuppgifter. 

  Läs white paper
 • Tre av Midagons medarbetare går tillsammans i en park och pratar med varandra och ler.

  Framgångsrik Sourcing och Upphandling 

  Hur blir en IT-lösning till verksamhetsnytta? Den kanske viktigaste förutsättningen är att det finns en insikt om att det måste ske en parallell förändring hos IT och verksamhet. Ytterligare en dimension som även den i de flesta fall underskattas är hur organisationens egen kultur avgör framgången. 

  Läs white paper
 • Kollegor som sitter och tar en kaffe på Midagons kontor i Örebro. På bilden är fokus på en kollega som har en kaffekopp i handen och ler.

  Efterlevnad av GDPR i praktiken - Att hitta rätt ambitionsnivå 

  Hur hittar du rätt ambitionsnivå i det kontinuerliga GDPR arbetet? EU:s dataskyddsförordning skapar en enhetlig nivå för EU:s medlemsländer när det gäller behandling av personuppgifter. I och med detta genereras goda förutsättningar för ett fritt flöde av personuppgifter inom EU samtidigt som personuppgiftsbehandlingen inte äventyrar individens integritet. 

  Läs white paper
 • Tre kollegor på Örebrokontoret som tar en paus i arbetet. En dricker kaffe och de ler mot varandra.

  Digitala IT-risker och framtiden

  Risken för digitala intrång eller störningar för organisationer världen över blir allt större. Mer viktig information hanteras digitalt och stora delar av affärsverksamheten hänger på att teknik fungerar sömlöst.

  Läs white paper
 • Tre kollegor arbetar i ett av konferensrummen på Midagons Örebrokontor. En av dem skriver på whiteboardtavlan på väggen och de andra två sitter ner vid bordet med sina datorer.

  Låt inte verksamheten bli lidande – byt affärssystem i tid!

  När är det dags att byta affärssystem? Ett affärssystem är inget man byter i onödan. Det är helst inget man som företag vill göra utan att kunna se en tydlig vinning i form av ökad effektivitet, förbättrade processer eller en ren kostnadsbesparing. 

  Läs white paper
 • Vy över bro i Örebro en varm sommardag. I bild en stenbro, vitt hus, vatten och Midagon Sveriges huvudkontor.

  11 steg till en lyckad IT-driftstrategi

  För IT-avdelningar i dag är det viktigt att hela tiden veta svaret på frågor som ”gör vi rätt saker?” och ”har vi rätt förmågor?”. IT-driftens syfte är att se till att verksamheten effektivt kan uppfylla sina behov och krav. Detta åstadkoms genom att jobba mot verksamhetens kort- och långsiktiga mål och därigenom vara värdeskapande.

  Läs white paper