Midagon Company logo

IT-transformation

Få stöd med strategiska beslut inför en IT-transformation och vägledning genom hela förändringsprocessen för en ny och förbättrad nivå av IT.

I en digital värld är IT avgörande

IT-transformationer fokuserar på omfattande förändringar som ger din organisation nya eller förbättrade förmågor inom både IT- och affärsverksamheten. Förmågorna har ofta strategisk innebörd och samband till andra utvecklingsinitiativ inom organisationen. 

Som oberoende förändringspartner hjälper vi dig både med de strategiska vägvalen inför en IT-transformation samt bistår med att lyfta IT till en ny och högre nivå genom hela förändringsarbetet.

Värdet du får som kund: 

  • Objektiv expertis: Som oberoende konsulter kan vi vara helt objektiva och ge råd utifrån vad som är bäst för just er verksamhet

  • Etablerade metoder och erfarenheter: Vi lär oss från varje transformationsprojekt, vilket gör att vi kan applicera den erfarenheten på er transformation

  • En partner – från vägval till genomförande: Vi följer er och hjälper er att lyckas, från att fatta rätt beslut och genom hela förändringsarbetet med IT-transformationen.

Relaterade tjänster

Agil transformation

Använd lämpliga agila verktyg och strategier för att säkerställa en harmonisk transformation och få grundliga analyser samt detaljerade övergångsplaner.
Läs mer

Interim IT-ledning

Vill du förändra grunderna för din IT-ledning eller har du precis förlorat en nyckelspelare i din IT-ledningsgrupp? Interimchefer kan snabbt uppfylla behovet och potentiellt förändra din IT-verksamhet.
Läs mer

Modernisering av IT-plattformen

Guidning i IT-plattformsgranskning och moderniseringsstrategi anpassad till ditt behov samt kopplad till företagets vision. Resultat: En klar handlingsinriktad moderniseringsplan på kort och lång sikt.
Läs mer

Kontakta oss för mer information