Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Digitala IT-risker och framtiden

Risken för digitala intrång eller störningar för organisationer världen över blir allt större. Mer viktig information hanteras digitalt och stora delar av affärsverksamheten hänger på att teknik fungerar sömlöst.

Läs white paper

Detta sätter press på ett fungerande säkerhetsarbete internt, som både kan arbeta motverkande och vara väl förberedda om en störning skulle uppstå. Historiskt sätt har kortsiktiga intäkter och omedelbar affärsnytta länge prioriterats före säkerhet och riskhantering. Detta börjar nu svänga, och säkerhetsarbete får sin rättmätiga prioritering.

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig i både privat och offentlig sektor. Syftet är att öka din medvetenhet kring vikten av att systematiskt arbeta med risker, olika risktyper, göra bedömningar och behov av åtgärder – för att skydda organisationen och säkra upp inför framtiden!