Midagon Company logo

Om oss

MSEK i omsättning

+

Medarbetare

Grundad

Kontor i Sverige och Finland

Midagon Sveriges historia

Historien bakom det nordiska konsultföretaget Midagon baserar sig på två framgångsrika organisationer, Midagon och Kontract, som gick samman för att tillsammans bidra till att omdefiniera konsultbranschen. 

Midagon Sverige härstammar ursprungligen från företaget Kontract, ett företag som etablerades i Sverige år 2006 och vid tidpunkten för samgåendet med det finska Midagon uppgick till 70 medarbetare i Sverige. 

Under år 2022 påbörjade Kontract och Midagon ett samgående till att bli ett enat nordiskt konsultbolag. Namnet Kontract, inspirerat av latin, speglar vår ambition att sammanföra, överbrygga och förena på lång sikt – vilket också avspeglas i samgåendet med Midagon. 

Samgåendet kombinerade Midagons och Kontracts samlade erfarenheter, lokala kunskaper och engagemang för kundens framgång.

Med ett gemensamt mål att agera som oberoende konsulter, vara på kundens sida och leda komplexa transformationer, har de två företagen enats under Midagon-varumärket.

Denna milstolpe inledde ett nytt kapitel för nordisk affärs- och IT-konsultverksamhet, där vi med en gemensam målsättning strävar efter att bli den ledande aktören inom transformation i Norden.

Oberoende och objektiv - för kundens skull

Midagon Sverige har vuxit från ett litet konsultföretag, till att idag bestå av närmare ett hundratal medarbetare på den svenska sidan. Trots denna tillväxt behåller vi vårt ursprungliga engagemang: att alltid sätta kunden först.

Vår kultur är rotad i nordiska traditioner av uppriktighet, förtroende och samarbete. Vi strävar efter att bygga långvariga partnerskap med våra kunder. Baserat på ett personligt engagemang vill vi gemensamt med våra kunder skapa bestående förändring.

Som kund kan du lita på att vi alltid agerar i ditt bästa intresse, oavsett situation eller utmaning. Vi låter därför inte några partnerskap eller affärskopplingar påverka vår objektivitet.

Som oberoende rådgivare fokuserar vi på helheten för att ge våra kunder de bästa möjliga råden i varje situation. 

Midagon's shared values

Ikon från Midagon. Bild på tecknat prispall i guldfärg som symboliserar kundnöjdhet.

Client success

We are dedicated to helping our clients succeed in their critical and challenging transformations.

As independent and objective advisors, we have no hidden ties or partnerships that compromise our solution and vendor-neutral position.

With our collective expertise and experience, we proactively help clients to ensure their success from strategy to action.

We say what we do and do what we say. We wrap our sleeves and get to work. We are down to earth.

Together

We support each other and share our knowledge. We learn, develop and grow as individuals, teams and a company.

We work as one team with the client. Our work is based on honesty, integrity and trust.

We are responsive, helpful and easy to approach.

We treat everyone equally and respectfully as individuals with unique skills, passions and interests.

Ikon från Midagon. Bild på tecknad våg i guldfärg som symboliserar balans mellan arbete och fritid.

Quality of life

We support the quality of life of our people and provide a healthy work-life balance as its basis.

We foster independence, flexibility and responsibility.

We build a humane, positive and relaxed culture.

We build possibilities for people to grow, succeed and enjoy life.

Medarbetarna - hjärtat i vår organisation

För oss på Midagon Sverige står våra medarbetare i centrum – de utgör själva hjärtat i vår organisation. 

Vi förstår att nyckeln till att leverera utmärkta resultat till våra kunder ligger i att skapa en arbetsmiljö präglad av trygghet, arbetsglädje och kontinuerlig utveckling.

Därför lägger vi stor vikt vid att främja gemenskap, samarbete och välmående inom hela organisationen. 

Tillsammans strävar vi efter att leva våra värderingar i allt vi gör, och bidra till en positiv och inkluderande arbetskultur inte bara i Sverige, utan över hela Norden.

Midagon's shared vision and purpose

Ikon från Midagon. Bild på tecknat öga i guldfärg.

Our vision: Nordic leader in transformation.

Midagon aims to be the industry leader in transformation, the most client-oriented consulting company and the best place to work. ​

Ikon från Midagon. Bild på tecknad piltavla i guldfärg som symboliserar mening.

Our purpose: Redefining consulting

We enable objectivity and expertise in our clients’ transformations and offer our people a healthy work-life balance with meaningful challenges.​