Midagon Company logo
Midagon Sourcing och leverantörshantering erbjudande

Sourcing och leverantörshantering

Få stöd med att hitta och upphandla den optimala blandningen av interna och externa tjänster för er verksamhet.

Oberoende rådgivning och handlingskraft inom sourcing

Som oberoende sourcing och upphandlingsexpert hjälper vi dig från strategin till vägvalen inom sourcing, genom hela upphandlingsarbetet.

I vårt oberoende kan du lita på att vi hjälper er att genomföra de lämpligaste valen utifrån just era behov.

Vi är ledande experter inom både offentlig och privat upphandling

Vi hjälper dig att prioritera och formulera dina behov och krav. Våra experter identifierar sedan de lämpligaste leverantörerna på marknaden och stödjer dig i urvalsprocessen.

Vi står redo att bistå dig i förhandlingarna samt säkerställandet av att krav och servicenivåer täcks in i avtalet. 

Värdet du får som kund: 

  • Vi har en gedigen erfarenhet att hjälpa kunder inom både offentlig sektor och privat sektor med komplexa IT-upphandlingar.

  • Vår metodik för att genomföra enkla likväl som komplexa IT-upphandlingar gör att vi vet att önskat resultat kommer uppnås.

  • Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan ha ett högt tempo genom arbetet och genomföra det på kortare tid än vad som annars vore möjligt.

  • Kombinationen av erfarenhet från alla steg i processen, från behov till signerat avtal, och vår kunskap om leverantörsmarknaden minskar risken för oförutsedda överraskningar.

Relaterade tjänster

IT-sourcingstrategi

Maximera din IT-sourcing med klar expertanalys, omfattande planering och handlingskraftiga steg för långsiktig framgång.
Läs mer

IT-leverantörsbedömning och urval

Få hjälp med avtalsanalys, leverantörsöverblick samt en detaljerad handlingsplan för att förbättra din IT-sourcing på långsikt.
Läs mer

IT-upphandling

Stärk din process genom att få guidning genom att definiera krav, accelerera upphandlingsprocessen och säkerställa tydliga IT-och affärsaspekter i förhandlingsprocessen.
Läs mer

Kontakta oss för mer information