Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Leverantörs- och avtalsetablering 

Midagon har genomfört ett stort antal projekt avseende etablering av leverantörer och avtal. 

Leverantörs- och avtalsetablering är en viktig del inom upphandling och leverantörsstyrning.

Bakgrund till tjänsten leverantörs- och avtalsetablering

Midagon har genomfört ett stort antal projekt avseende etablering av leverantörer och avtal. 
Vi har därför kunskap om de vanligt förekommande utmaningarna avseende leverantörs- och avtalsetablering, både hos leverantörerna och i kundens organisation. Det är tyvärr alldeles för vanligt att brister under själva etableringen av avtalet, och hos leverantören, gör att värdet av det gedigna arbetet från en väl genomförd upphandling riskerar att falla bort. 

Midagons erbjudande “Leverantörs- och avtalsetablering” uppskattas av många av våra kunder. Det blir en naturlig del av att vi följer med i leverantörs- och avtalsetableringen. Ofta väljer våra kunder att utöka sitt befintliga upphandlingsuppdrag och efterfrågar vår kompetens inom området leverantörs- och avtalsetablering – vi känner ju redan till uppdragsgivaren och kunden väl vilket spar både kalendertid och pengar. 

Vad kan vi hjälpa er med? 

En vanlig orsak till att ta hjälp av en oberoende part är att relationen mellan kunden och leverantören kan bli mycket ansträngd i införandefasen. Att det plötsligt uppstår onödiga konflikter och begränsningar i ansvar är vanligt när vardagen knackar på och arbetet faktiskt ska utföras av en ny leverantör med nya arbetssätt och nya människor. 

Midagons väl beprövade metodik kring vilka arbetsströmmar, roller och kompetenser som krävs i införandet kan på ett tidigt stadium tydliggöra eventuella risker med leverantörens upplägg och planering av projekt. 

Ett stort värde för kunden blir att införandeprojektet kan genomföras inom avtalad tid- och kostnadsram. Med Midagons hjälp införs bland annat processer och metoder för att testa och verifiera att upphandlade funktioner och tjänster fungerar innan de tas i drift, samt att en tydlig överlämning till förvaltning sker. 

De, av kunden, upphandlade och avtalade tjänsterna och funktionerna måste vara uppe och rulla på det avtalade datumet. Eftersom Midagon format avtalet redan i upphandlingsuppdraget med kunden, blir det enkelt att leda kunden genom processen att få avtalet implementerat i organisationen. Vi kan också etablera avtalsstyrning som gör att kunden framöver kan jobba proaktivt med sin leverantör och övervaka hur avtalet följs när det väl är i drift. På så sätt får kunden ut det fulla värdet av det nya avtalet och leverantören. 

Tre relaterade blogginlägg hittar ni i länkarna nedan: 

En genomtänkt IT-sourcingstrategi – en avgörande komponent för ett väl fungerande IT-stöd 

Att genomföra en effektiv IT-upphandling 

Nyckeln till en effektiv leverantörs- och avtalsstyrning 

 

Fler blogginlägg