Midagon Company logo

Vår kultur och värderingar

Vår kultur och värderingar

På Midagon strävar vi ständigt efter att hitta bättre sätt att som konsulter hjälpa våra kunder. Våra konsulter kan fokusera på meningsfulla uppdrag, ständigt lära sig och utveckla sig själva samtidigt som de har balanserade arbetstider. Detta gör Midagon till en attraktiv arbetsgivare för de bästa konsulterna och utmanar samtidigt hela branschen att ompröva och förbättra sina arbetsmetoder. Vår kultur speglar vad vi gör, tänker och säger. Den formas av våra arbetsmetoder, omfattande erfarenhet, pragmatiska inställning, humor, respekt för andra och modet att göra och säga det vi tror på. Hos oss har erfarna medarbetare möjlighet att utveckla sig själva i långsiktiga kunduppdrag, med en sund balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att detta uppskattas av kunder och övriga intressenter. Även om vårt arbete som konsulter ibland är självständigt, fungerar vi som ett sammanhållet team och stöttar varandra.

Midagon's shared values

Ikon från Midagon. Bild på tecknat prispall i guldfärg som symboliserar kundnöjdhet.

Client Success

We are dedicated to helping our clients succeed in their critical and challenging transformations.

As independent and objective advisors, we have no hidden ties or partnerships that compromise our solution and vendor-neutral position.

With our collective expertise and experience, we proactively help clients to ensure their success from strategy to action.

We say what we do and do what we say. We wrap our sleeves and get to work. We are down to earth.

Ikon från Midagon. Bild på tecknad knuten näve i guldfärg som symboliserar mod.

Together

We support each other and share our knowledge. We learn, develop and grow as individuals, teams and a company.

We work as one team with the client. Our work is based on honesty, integrity and trust.

We are responsive, helpful and easy to approach.

We treat everyone equally and respectfully as individuals with unique skills, passions and interests.

Ikon från Midagon. Bild på tecknad våg i guldfärg som symboliserar balans mellan arbete och fritid.

Quality of Life

We support the quality of life of our people and provide a healthy work-life balance as its basis.

We foster independence, flexibility and responsibility.

We build a humane, positive and relaxed culture.

We build possibilities for people to grow, succeed and enjoy life.

Vårt medarbetarlöfte

Utmanande och meningsfulla uppdrag

Som del av Midagon Sverige får våra medarbetare möjlighet att bistå stora organisationer att navigera genom komplexa och affärskritiska transformationer.

Vi tillhandahåller en plattform där din kompetens och breda erfarenhet kan komma till sin fulla rätt och göra en verklig skillnad för våra kunder.

Stöd för ständigt lärande

I en värld som ständigt förändras, betonar vi betydelsen av livslångt lärande.

Varje kunduppdrag är en möjlighet till kunskapsutveckling och vi stödjer detta genom vårt nätverk av kunniga kollegor och expertgrupper.

Utöver detta erbjuder vi stöd för individuell fortbildning och utveckling, för att säkerställa att du alltid ska vara redo att möta framtidens utmaningar.

Oberoende med kundfokus

Vårt oberoende garanterar att vi alltid står på kundens sida.

Genom en arbetsmodell som minimerar byråkrati och administrativt arbete, ger vi våra medarbetare möjlighet att fokusera på det de gör bäst och tycker är roligast - att leverera värde till våra kunder.

Balans mellan arbete och privatliv

Vi värnar om våra medarbetares livskvalitet. Genom att främja meningsfullt arbete samt balans mellan arbete och privatliv strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där välmående prioriteras.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta tid för återhämtning och att njuta av livet utanför arbetsplatsen.

Vi tar vårt arbete på allvar, men vi förstår också vikten av att inte ta livet på för stort allvar.

Kontakta oss för mer information