Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

En genomtänkt IT-sourcingstrategi – en avgörande komponent för ett väl fungerande IT-stöd

Att välja strategi för sin IT-sourcing är en komplex fråga, där många olika perspektiv behöver tas hänsyn till.

Att ha en strategi eller en plan för sitt arbete är numera ett måste för att hinna hänga med i dagens utvecklingstakt. Man behöver hela tiden tänka smart och involvera flera olika delar såsom digitalisering, effektivisering, optimering och att organisera rätt och för att få ut maximal nytta och värde av sitt arbete. 

Detta gäller även när det kommer till att hitta rätt mix mellan internt och externt producerade IT-tjänster för sin organisation. För att uppnå mesta möjliga värde och för att kunna arbeta effektivt med sourcingfrågor behövs en väletablerad och genomtänkt IT-sourcingstrategi. 

Att välja rätt IT-sourcingstrategi 

Att välja strategi för sin IT-sourcing är en komplex fråga, där många olika perspektiv behöver tas hänsyn till. Att det är verksamhetens målsättning som styr IT-sourcingstrategin och att det är viktigt att anpassa en lämplig leveransmodell efter verksamhetens behov vet du säkert redan om. Men visste du att du kan få hjälp med att ta fram en IT-sourcingstrategi – som dessutom vävs in i din organisations övergripande IT-strategi, så att dessa stödjer varandra? 

Som sagt, valet av strategi för IT-sourcing en rätt komplex fråga. Det kan handla om vilken typ av kompetens företaget behöver och vilken typ av kompetens som redan finns inom verksamheten. Även funderingar kring partnerskap – ska företaget genomföra en klassisk outsourcing där en leverantör har helhetsansvaret för IT-driften och tillhörande tjänster, eller ska företaget välja multisourcing där ni anlitar olika företag för olika delar av driften för att få en högre kompetens för respektive del? 

Kan det till och med vara så att ni vill ta hem outsourcade tjänster i syfte att få större kontroll över hur leveransprocesserna kan optimeras? En annan vanlig fråga är om det är bättre att anlita konsulter eller om man ska man använda sig av fristående agila team i sin egen organisation som arbetar med företagets sourcing. 
En IT-sourcingstrategi hjälper till att få klarhet i dessa frågor. 

Ta hjälp av en oberoende extern part för en objektiv bedömning av hur du kan hjälpa ditt företag med tillhörande verksamhet att få en strategi. Strategin kan bland annat visa nya perspektiv och infallsvinklar på hur ni arbetar idag och hur ni kan arbeta imorgon, det vill säga en IT-sourcingstrategi och en handlingsplan som föreslår faser, arbetsströmmar och aktiviteter på både kort och lång sikt. 

Erfarenheter från en av våra kunder 

Så här svarar Kenneth Norberg som är Digitaliserings- och IT-chef i Nykvarns kommun när vi frågar honom varför kommunen hade behov av en IT-sourcingstrategi. 

 

”IT-miljön i Nykvarns kommun har, på grund av bristande följsamhet till den pågående digitaliseringen i samhället, ett stort behov av utveckling och utökad kapacitet. Kommunen har också stora utmaningar i att rekrytera personal med rätt kompetens.” 

Kenneth Norberg, Digitaliserings- och IT-chef i Nykvarns kommun 

På frågan varför Nykvarns kommun valde att ta extern hjälp och vad kommunen fick för värde svarar Kenneth: 

”I den här typen av arbete är det nödvändigt att arbeta med experter som har erfarenhet av liknande uppdrag tidigare. Den kompetensen finns sällan inom den egna organisationen, i så här små kommuner. Nykvarns kommun fick genom arbetet med Midagon en genomlysning av den befintliga IT-miljön i förhållande till behovet av digitalisering för att möta medborgarnas förväntan och kommunens ”Vision 2035”. Genom Midagon gjordes även en ekonomisk kalkyl för att genomföra en utkontraktering av IT-driften.” 

Fokusera på din spetskompetens 

En av de största anledningarna till att företag väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är för att minska sina kostnader. Genom att låta en extern part sköta vissa tjänster kan företagets kostnader för processen minska, det innebär även stärkt kompetens och högre kvalitet på den aktuella tjänsten.  Detta gäller även när ni väljer att låta Midagon hjälpa er med framtagandet av en IT-sourcingstrategi.  

Vi på Midagon har mycket god kännedom om leverantörsmarknaden då vi kontinuerligt genomför upphandlingar, benchmarkar åt våra kunder samt att många av Midagons medarbetare är rekryterade från leverantörer inom IT-marknaden. Vi själva kommer från marknaden, vi har den naturliga kunskapen om hur vi på bästa sätt kan hjälpa er att upphandla.  

Varför ska ni då ta hjälp av Midagon och vad är det för värde vi tillför med tjänsten IT-sourcingstrategi? Svaret är att vi hjälper er att ta fram en IT-sourcingstrategi utifrån er situation och företagets strategiska riktning framåt. 

I detta arbete ingår bland annat att utvärdera de olika alternativen ni har avseende IT-sourcing. Vi kopplar samman IT-sourcingstrategin med företagets övergripande IT-strategi och ser därmed över hur företagets IT-strategi ska realiseras, med vilka kompetenser och vilka resurser. 

IT-sourcingstrategin är grunden för allt sourcingarbete. Ta gärna kontakt med oss på Midagon så berättar vi mer, och ser över hur vi kan hjälpa er få ut mesta möjliga värde och skapa ett väl fungerande IT-stöd för din organisation. 

Fler blogginlägg