Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Framgångsrik Sourcing och Upphandling 

Hur blir en IT-lösning till verksamhetsnytta? Den kanske viktigaste förutsättningen är att det finns en insikt om att det måste ske en parallell förändring hos IT och verksamhet. Ytterligare en dimension som även den i de flesta fall underskattas är hur organisationens egen kultur avgör framgången. 

Läs white paper

Att lyckas med framgångsrik sourcing och upphandling är viktigt för att kunna få in rätt resurser till verksamheten, i rätt tid och enligt budget. Annars riskerar man behov inte uppfylls eller att större problem dyker upp i framtiden. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som är CIO eller verksamhetschef och vill ta del av konkreta exempel på hur ett framgångsrikt sourcing- och upphandlingsuppdrag går till.