Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Hur upprättar man ett projektkontor? 

Ett projektkontor (PMO) är ett forum där alla projekt i en organisation möts genom sina resursägare, projektägare och projektledare. Genom projektkontoret kan informationsutbyte ske som gör att prioritering och beslut kan tas i syfte att hjälpa inte bara de enskilda projekten utan även hela organisationens projektverksamhet att löpa effektivare och ge bättre resultat. 

Läs white paper

Att etablera ett projektkontor från grunden, eller vidareutveckla ett befintligt projektkontor, kan ibland kännas övermäktigt. Många organisationer saknar därför ett väl fungerande projektkontor. Ett faktum som riskerar att leda till sjunkande effektivitet och högre kostnader.  

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som är projektledare, beslutsfattare eller verksamhetsansvarig inom din organisation och vill hitta ett sätt att öka effektiviteten inom era projekt.