Midagon Company logo
Tillbaka till Tjänster

Identitets- och åtkomsthantering

Hantera användares tillträde till organisationens IT-nätverk samt definiera vilka resurser varje individuell användare kan nå.

Förbättra säkerheten och effektivisera åtkomsthanteringsprocesser 

Med rätt hantering av identiteter och åtkomst (IAM) kan företag skydda sina digitala tillgångar och samtidigt optimera hur användare interagerar med systemen. Denna dubbla fördel minskar risker och höjer produktiviteten.

Styrka genom enhetliga processer 

IAM syftar till att kombinera processer, teknologier och riktlinjer för att säkert hantera användares identiteter och deras interaktion med system, applikationer och data. Det garanterar en säker inloggning, rättighetsbaserad åtkomst, och skyddar samtidigt företagets kritiska resurser från oönskade intrång.

Genom IAM kan organisationer både stärka säkerheten och effektivisera processer som användarregistrering och åtkomstreglering.

Värdet vi tillför: