Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Det nya NIS 2-direktivet: vad det omfattar och kommer att innebära för dig

Nu har en uppdaterad version av direktivet introducerats som ska efterlevas senast oktober 2024. Det övergripande syftet är att ytterligare förbättra säkerheten för nätverks- och informationssystem i hela EU genom att införa nya och stärka befintligt krav. Framför allt handlar det om att kunna hantera incidenter på bästa möjliga sätt och ha en ökad förståelse kring cybersäkerhet samt användningen av informationssystem. 

NIS-direktivet trädde i kraft 2016 och har varit betydelsefull för flera organisationer. Nu har en uppdaterad version av direktivet introducerats som ska efterlevas senast oktober 2024. Det övergripande syftet är att ytterligare förbättra säkerheten för nätverks- och informationssystem i hela EU genom att införa nya och stärka befintligt krav. Framför allt handlar det om att kunna hantera incidenter på bästa möjliga sätt och ha en ökad förståelse kring cybersäkerhet samt användningen av informationssystem. 

NIS 2-direktivet består av flera skärpta krav och viktiga förändringar som:  

Dessutom innebär det att samtliga tjänsteleverantörer behöver utse en säkerhetsansvarig och att representanter i ledningsgrupper och styrelser kan bli personligt ansvariga vid incidenter.  

Genom att införa ett EU- omfattande certifieringsramverk för nätverk och informationssystem hoppas man uppnå en verkställighets- och övervakningsmekanismen.  

Några av de viktigaste förändringarna i direktivet är:  

Utöver förändringarna i NIS 2, så finns det även ett antal utmaningar som organisationer står inför vid etableringen av direktivet.    

Några av de största utmaningarna inkluderar:  

Fler blogginlägg