Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Förändringarna i ISO 27001:2022

Den nya versionen av standarden i kombination med den uppdaterade versionen av ISO 27002 vara mer i linje med dagens säkerhetstrender och tekniker för att hantera motsvarande hot och sårbarheter. 

Världen står inför nya och komplexa säkerhetsutmaningar, standarden som syftar till att säkerställa ett skydd på konfidentialiteten, riktigheten och tillgängligheten på organisationens informationstillgångar har nu uppdaterats och anses vara mer up-to-date och relevant i dagens informationssamhälle. 

De huvudsakliga uppdateringarna som har uppstått i den nya versionen av den välanvända standarden är: 

Den del som har genomgått de viktigaste förändringarna är Annex som är anpassad till ISO 27002:2022 uppdateringar. 

Annex A 

Annex A till ISO 27001 innehåller ändringar i både antalet kontroller och listning i grupper. Titeln på denna bilaga och har ändrats från ”reference control objectives” till ”information security controls reference”. På så sätt har referensmålen för varje kontrollgrupp som fanns i tidigare version tagits bort. Antal kontroller i Annex har också minskat från 114 till 93. Anledningen till minskningen av kontroller beror framför allt på att det har uppstått en sammanslagning av kontroller. 

Listan nedan presenterar på en övergripande nivå för hur minskningen och ändringarna av kontrollerna har genomförts: 

De 93 kontrollerna har också omstrukturerats till följande kontrollgrupper

11 nya kontroller ha tillkommit 

Andra uppdateringar av standarden inkluderar ändringar i terminologin och omstrukturering av meningar och stycken. Dock är det viktigt att notera att kontrollerna har fortsatt samma namn och ordning. 

Sammanfattningsvis kommer den nya versionen av standarden i kombination med den uppdaterade versionen av ISO 27002 vara mer i linje med dagens säkerhetstrender och tekniker för att hantera motsvarande hot och sårbarheter. 

Den nya strukturen och kategoriseringen med matchande attribut kommer också möjliggöra en bättre interoperabilitet och korsreferenser till andra välkända standarder och ramverk som NIST. 

Har du fler frågor? Kontakta oss på Midagon så hjälper vi dig med ert IT-säkerhetsarbete. 

Fler blogginlägg