Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Informationsklassning och riskhantering

Informationstillgångar är bland de värdefullaste komponenterna som organisationer bibehåller idag. Därför är det viktigt att de klassificeras i syfte för att ha kunskap om vilka tillgångar som är mest verksamhetskritiska och som behöver prioriteras för att skyddas på ett lämpligt sätt. 

Informationstillgångar är bland de värdefullaste komponenterna som organisationer bibehåller idag. Därför är det viktigt att de klassificeras i syfte för att ha kunskap om vilka tillgångar som är mest verksamhetskritiska och som behöver prioriteras för att skyddas på ett lämpligt sätt. 

Vad är en informationstillgång? 

En informationstillgång är allting som kan kommuniceras eller dokumenteras, oavsett dess fysiska form eller egenskap. Det är en kunskapsmassa som har ett ekonomiskt värde för organisationen. 

Varför är det viktigt med informationsklassning? 

För att säkerställa konfidentialiteten, riktigheten och tillgängligheten av informationstillgångar är det viktigt att genomföra en informationsklassning för att veta vilka säkerhetsåtgärder som är aktuella för implementering. Med hjälp av informationsklassning är det möjligt att kunna bestämma hur mycket ansträngningar, pengar och resurser man ska lägga på för att skydda sitt data och avgöra hur man ska kontrollera dess åtkomst. 

Företag och organisationer kommer också ha förmågan att gruppera sitt data och identifiera vilka hot och risker som finns mot dem. Informationstillgångar som har högst risker behöver prioriteras. När de mest riskabla tillgångar identifieras kommer möjligheterna att skydda dem från obehöriga aktörer att öka. 

Det är viktigt att notera att all information inte är av betydelse, men med hjälp av klassificering kan vi mäta vilken information som har en hög, medel eller låg betydelse. 

Att ha kontroll på sin information skyddar verksamhetens anseende och minskar risken för att anseende och varumärke tar skada. 

Riskanalys 

Riskanalys och hantering är centrala delar inom informationssäkerhetshanteringsområdet eftersom det finns begränsade resurser inom en organisation. Därför är det viktigt att veta vilka risker som behöver prioriteras för att kunna skydda organisationen. 

För att veta vad som behöver skyddas behöver vi identifiera organisationens informationstillgångar för att genomföra en informationsklassning och en riskanalys av tillgångarna. 

En riskbedömning och analys handlar om att sätta upp ett ekonomiskt värde på tillgångarna för att kunna fastställa lämpliga motgärder som skyddar dem från förluster. För att kunna göra detta brukar man oftast utgå ifrån historiskdata och se över hur många attacker som har uppstått inom organisationen och hur många gånger en medarbetare har exempelvis gjort ett misstag. 

Detta kan upplevas som ett enormt arbete, för att analysera och identifiera vad som kan hända, hur många timmar man kommer att påverkas av det, hur mycket det kommer att kosta företaget om några risker eller hot uppstår. Det handlar alltså inte bara om att identifiera riskerna utan också att identifiera motåtgärderna för att eliminera riskerna. 

Dock är det viktigt att notera att säkerhet handlar inte endast om att eliminera hot inom ett system eller anläggning utan det handlar också om att eliminera kända hot och minimera förlusterna om en angripare lyckas utnyttja sårbarheterna. 

Riskanalysens resultat måste omhändertas och implementeras i verksamheten för att uppnå effekt av arbetet. 

Hur uppstår ett dataintrång? 

Det vanligaste sättet att ett dataintrång uppstår är genom stulna inloggningsuppgifter, det kan exempelvis ske genom nätfiske. Ett nätfiske inträffar när offret delar med sig sina inloggningsuppgifter till angriparen. Detta kan ske genom att offret antingen besöker en legitim inloggningssida eller klickar på en bilaga som laddar ned skadlig programvara på offrets dator. 

Syftet med ett dataintrång är framför allt att infektera offrets dator och få tillgång till verksamhetskritiska informationstillgångar. 

Hur kan företag och organisationer skydda sig från dataintrång? 

Det finns olika metoder och strategier som företag och organisationer kan utgå ifrån för att skydda sig från ett dataintrång såsom: 

 

Har du fler frågor kring informationsklassning och riskhantering? Kontakta oss på Midagon så hjälper vi dig. 

Fler blogginlägg