Midagon Company logo
Tillbaka till Uppdrag

Strukturerad informationsklassning lade grunden för en fungerande kontinuitetsplan hos Vaxholms stad

Strukturerad informationsklassning lade grunden för en fungerande kontinuitetsplan hos Vaxholms stad

Socialförvaltningen i Vaxholms stad har hand om många viktiga delar, såsom missbruksfrågor, familj- och föräldrastöd och äldreomsorg. Skulle Vaxholms stad drabbas av en IT-störning där systemen slogs ut under några timmar eller i värsta fall, flera dagar, skulle många behövande bli lidande. Dessutom hanterar Vaxholms stad en stor mängd personliga uppgifter och sekretessbelagd information som måste skyddas. För att ta hand om förtroendet från Vaxholms stads medborgare och säkra sina viktiga leveranser, tog deras socialförvaltning hjälp av Midagon, som på den tiden hette Kontract!  

I den här artikeln går vi igenom hur Midagons (tidigare Kontract) stöd och expertis hjälpte Vaxholms stad på deras resa mot större IT- och informationssäkerhet. 

Informationsklassning lade grund för kontinuitetsplanen 

När Midagon kom i kontakt med Vaxholms stads socialförvaltning, hade de redan flera egna lösningar för att skydda verksamhetens dagliga arbete om en IT-störning uppstod. Vaxholms stad förstod vikten av ett fungerande säkerhetsarbete men behövde hjälp att lägga grunden för en vattentät kontinuitetsplan.  

Det första Midagon gjorde var att tillsammans med Vaxholms stads digitaliseringsstrateg och systemförvaltare påbörja en informationsklassning av IT-systemet och verksamhetsprocessen. Informationsklassningen gjordes för att kunna prioritera vilka processer och data som ska skyddas först och mest, ifall en störning skulle uppstå. 

Vaxholms stad har till exempel personal inom hemtjänst som måste hem till personer i behov av vård. Om de digitala systemen ligger nere, riskerar Vaxholms stad att personal inte har tillgång till scheman eller journaler. De kan då inte utföra sina arbeten och flera brukare blir utan vård. 

I samband med informationsklassningen kunde en verksamhetskontinuitetsplan börja definieras. När Vaxholms stad konkret kom fram till vilka delar av deras verksamhet som var mest kritiska att fungera och även mest känsliga för en IT-störning, var det enklare att lägga upp en plan framåt.  

Ökad kommunikation mellan IT och socialförvaltningen 

Ett återkommande dilemma för många kommuner är att kommunikationen inte alltid finns mellan verksamheten och IT, vilket gör att luckor uppstår i kontinuitetsleveransen. Verksamheten har inte full koll på vilka behov de har och kan därför inte förmedla dem till IT. Vilket i sin tur gör att IT måste hitta på egna lösningar som kanske inte alla gånger täcker, eller är anpassade efter, verksamhetens behov.  

En viktig del i projektet var därför att ge IT-avdelningen rätt förutsättningar för att verksamheten ska fungera. Här sammanställdes en kravlista som definierade verksamhetens förväntningar på vad IT skulle tillhandahålla. Allting, från att servrarna ska ha el och om det finns en back-up generator, till vem det är som kontaktar teleoperatören ifall mobilnätet kraschar, exemplifierades för att säkerställa att IT tar ansvar för att systemen ska fungera. 

Här lyckades Midagon, genom informationsklassningsprocessen, förmedla lämplig kontinuitet och tillgänglighet av systemet. Processerna sattes, behoven identifierades och kunde kommuniceras vidare. 

Resultatet – Bättre kontroll, större säkerhet och säkrare leverans 

Det som skapade mest värde för Vaxholms stad var diskussionerna med Midagon om säkerhets- och kontinuitetsfrågorna. Vaxholms stad fick insikt i vad frågan handlade om och kunde identifiera potentiella säkerhetsluckor, utan att känna att de behövde stå till svars för eventuella tillkortakommanden. De konkreta resultaten Midagon kunde ge Vaxholms stad var: 

Att Midagons oberoende konsulter kunde sitta med som bollplank och ge rådgivning med lång erfarenhet i ryggen, gav Vaxholms stad de verktyg de behövde för att komma igång med sin IT säkerhet! 

Gör som Vaxholms stad: Bästa tipsen för att påbörja säkerhetsarbetet i din verksamhet 

Att säkra din organisation mot IT-störningar är ett pågående, men nödvändigt arbete, speciellt för kommunal verksamhet. Här är de bästa tipsen för dig som, precis som Vaxholms stad, står inför att påbörja ett projekt gällande säkerhet eller kontinuitet: 

Har du frågor kring IT-säkerhet eller hur du sätter upp en kontinuitetsplan för din verksamhet? Kontakta Midagon här så hjälper vi dig. 

Kontakta oss för mer information

Bild på Carina Åstrand, Affärsområdeschef Verksamhetsutveckling och Säkerhet på Midagon Sverige

Carina Åstrand

Affärsområdeschef Verksamhetsutveckling och Säkerhet

+46 70-683 08 71