Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Projektmodeller på P - PROJEKTiL En allmänt vedertagen projektmodell inom kommuner och regioner

Kan man leva utan projekt och genomföra allt i vanlig linjeverksamhet? Vi tror inte det! Ibland behövs projekt när man står inför nya utmaningar eller t ex skall ersätta ett IT-stöd mot ett annat. Det är sällan enkelt att göra något nytt och då kan vi ta stöd av någon vedertagen projektmodell för att få styrning och ledning. Dessutom behövs kunniga och dedikerade projektledare som har det som arbete att genomföra projekten. 

För att uppnå effektiva projektresultat, att inte överstiga budget samt för att undvika förseningar är det vanligt att använda sig av olika typer av projektmodeller.

Introduktion 

Kan man leva utan projekt och genomföra allt i vanlig linjeverksamhet? Vi tror inte det! Ibland behövs projekt när man står inför nya utmaningar eller t ex skall ersätta ett IT-stöd mot ett annat. Det är sällan enkelt att göra något nytt och då kan vi ta stöd av någon vedertagen projektmodell för att få styrning och ledning. Dessutom behövs kunniga och dedikerade projektledare som har det som arbete att genomföra projekten. 

Vad är ett projekt? 

Det är lätt att blanda samman projekt med utveckling som sker i vanlig linjeverksamhet. Ett projekt skall alltid ha väl definierade mål, en egen budget, en egen organisation samt en tydlig deadline och vara ett arbete som är av engångskaraktär. 

Projektmodell 

För att kunna driva projekt är det av vikt att använda en projektmodell för uppsättning, start, genomförande och avslut, dvs för att driva och styra projektet. Modellen ger ofta vägledning, riktlinjer och anvisningar samt innehåller ett antal mallar för att kunna erhålla struktur. 

En projektmodell skapar förutsättningar för att driva en förändring eller utveckling framåt. 

Projektmodellen PROJEKTiL 

PROJEKTiL är en akronym för PROJEKT i Landsting, en modell som är utvecklad av Stockholm läns landsting. 

Denna modell används av många regioner och kommuner i Sverige. Den kan därför möjliggöra erfarenhetsutbyten samt en gemensam utveckling av själva modellen. 

Styrkor 

Hela modellen har tydligabeslutspunkter (BP0-BP6) från idé, förstudie, projektdirektiv, projektstart och genomförande tills dess att effekthemtagning är genomförd.Projektplanen innehåller tydliga BP3:or som tydliggör vad som skall beslutas och när. 

Vid dessa tillfällen tar också styrgruppen beslut om projektet skall fortlöpa, pausas eller läggas ner. 
I projektplanen ingår bakgrund, syfte, effekt- och projektmål, organisation, budget, risker, tidplan, avgränsningar, kommunikation, dvs viktiga parametrar när man startar ett projekt. 

BP3:orna ingår i statusrapporten som också innehåller projektets framskridande, budget kontra utfall, riskhantering mm. Milstolpar (MS) är vanligt att man använder för att beskriva aktiviteter som är genomförda. Genom denna modell så möjliggörs strukturerat arbete i projekt. 

Att tänka på vid användning av modellen 

Som vid allt modelltänk så behöver man ibland skruva lite på både modell och dess mallar. Man behöver därför inte vara rädd för att förändra modellen utan utgå från det man ser framför sig. Det är dock viktigt att man fortsatt har struktur och ledning i projektet samt att man följer den uppsatta projektplanen. 

Behöver ni stöd? 

Midagon har många års erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt. Vi har en rad certifieringar inom olika typer av projektmodeller och kan därför stötta er att finna rätt projektmodell för just er verksamhet. Behöver ni stöd? Kontakta oss! 

 

Fler blogginlägg