Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Projektmodeller på P - PPS En projektmodell för både stora och små företag

PPS , Praktisk Projektstyrning, är en projektmodell som är framtagen av företaget Tieto (numera TietoEvery). Modellen fokuserar på Vad som ska göras, Hur det ska genomföras och Vem som är ansvarig. 

För att uppnå effektiva projektresultat, att inte överstiga budget samt för att undvika förseningar är det vanligt att använda sig av olika typer av projektmodeller.

Introduktion 

Det är inte helt lätt att välja vilken projektmodell man ska utgå från. Här är några frågeställningar som kan vara bra att gå igenom innan ni beslutar er för en modell: 

Vi har även blogginlägg om projektmodellerna PROJEKTiL och PEJL. Läs dessa genom länkarna nedan:

Projektmodeller på P - PROJEKTiL En allmänt vedertagen projektmodell inom kommuner och regioner

Projektmodeller på P - PEJL är en generell modell för projektledning som främst används av företag i Sverige

PPS 

PPS , Praktisk Projektstyrning, är en projektmodell som är framtagen av företaget Tieto (numera TietoEvery). Modellen fokuserar på Vad som ska göras, Hur det ska genomföras och Vem som är ansvarig. 

PPS lägger även fokus på att uppnå projektmål, effektmål och strategiska mål. Det tar hänsyn till verksamhetens och projektets visioner. PPS uppnår detta genom att erbjuda stöd till alla inom projektverksamheten. De stöd som ges är bland annat i form av: 

Styrkor 

Modellen erbjuder ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrningeffektstyrningförändringsledningprojektstyrning. PPS kan användas inom alla projekt, inom såväl stora som små företag och bygger på mer än 30 års erfarenhet. 

PPS ger stöd i projektarbetet och underlättar kommunikation och beslutsfattande oavsett projektets storlek. Modellen har ett helhetserbjudande för att öka projektmognaden i er verksamhet och få ut effekterna av det som ni investerar i. Modellen har gått från att vara en projektmodell till att vara ett projektverktyg. 

Deras projektverktyg är förpackad i deras webbapplikation PPS OnLine. Där finner man allt stöd man kan tänkas behöva utifrån PPS-modellen. 

Svagheter 

Något vi upplevt är att som junior projektledare kan denna modell upplevas som något mastig och omfattande. PPS erbjuder ett välutvecklat system där man får tillgång till alla dess funktioner, men som helt ny och ovan projektledare kan det vara utmanande att orientera sig genom systemet för att finna exakt det man söker. 

En annan svaghet med denna projektmodell är att den är kostsam. För att bli certifierad inom PPS krävs dels att du går en grundutbildning, men även att du kompletterar med själva certifieringstillfället (omfattande ett skriftligt prov samt en skrivuppgift). Skulle du inte klara certifieringen vid första tillfället tillkommer en tredje utgift för att göra proverna på nytt. 

När man väl klarat certifieringen är den bestående, vilket i säg är bra. Men även här kan man konkretisera utbildningens relevans efter 5-10-15 år. Många andra projektcertifieringar kräver en recertifiering efter x antal år, vilket på så vis kan uppvisa större seriositet och relevans även på lång sikt. 

Att tänka på vid användandet av systemet 

Glöm inte att det finns massa bra funktioner och mallar att utgå från! Även om det tar tid att sätta sig in i systemet finns mycket stöd att få. Ett tips är även om ni bedriver ett stort och komplext projekt tillsammans med en omogen styrgrupp att gå deras online utbildning för styrgruppsarbete. Då kommer ni ha en stabil och bra gemensam grund att stå på. 

Eftersom PPS är så omfattande så är det bra att sätta en tydlig projektplan samt begränsad omfattning av projektet. På så sätt blir det lättare att utnyttja modellens fulla potential och deras webbapplikation PPS OnLine. 

Behöver ni stöd? 

Midagon har många års erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt. Vi har en rad certifieringar inom olika typer av projektmodeller och kan därför stötta er att finna rätt projektmodell för just er verksamhet. Behöver ni stöd? Kontakta oss! 

 

Fler blogginlägg