Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Projektmodeller på P - PEJL är en generell modell för projektledning som främst används av företag i Sverige

För att uppnå effektiva projektresultat, att inte överstiga budget samt för att undvika förseningar är det vanligt att använda sig av olika typer av projektmodeller. I detta blogginlägg presenteras projektmodellen-PEJL.

För att uppnå effektiva projektresultat, att inte överstiga budget samt för att undvika förseningar är det vanligt att använda sig av olika typer av projektmodeller. Det finns många projektmodeller att välja mellan, i detta blogginlägg kommer vi fokusera på projektmodellen PEJL.

PEJL 

PEJL är en generell modell för projektledning som främst används av företag i Sverige. 

PEJL ser projektformen som en alternativ ledningsform som man i huvudsak ska använda när andra styr-, organisations- och arbetsformer i verksamheten inte anses tillräckliga eller ändamålsenliga. De erbjuder ett flertal olika modeller som tillsammans ger ett komplett ramverk för förändringsledning där projektledning är en av byggstenarna. 

Styrkor 

PEJLS modell använder sig utav man fasta beslutspunkter och processteg för att tydligt illustrera vad man behöver göra i det aktuella projektet. Man har även tagit fram detaljerade mallar och checklistor dedikerade de olika rollerna i ett projekt som de som innehar dessa roller kan använda sig utav under projektets gång. 

Det finns även ett tydligt ägarskap för projektet som ska möjliggöra styrning av projektet utifrån ett effektperspektiv. 

Svagheter 

När man certifiera sig med PEJL väljer det kompetensområde man vill inrikta sig: Perspective, People eller Practice. Perspective Inriktar sig på projektets syfte, People på ledarskapet och med Practice lär man sig om metoder och verktyg. Detta innebär att om man vill ha en heltäckande bild så måste man certifiera sig och inrikta sig på alla tre av dessa områden. 

Att tänka på vid användandet av systemet 

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en heltäckande modell för styrning och kontroll på olika nivåer vid förändringsarbete. I verksamhetsstyrningsmodellen som Pejl utgår ifrån vid förändringsarbete är olika projekt är medel för att komma fram till den önskade effekten i och för verksamheten. 

Man följer en tydlig process som börjar med organisationens krav och strategier och slutar med bevakning av effekterna av ett projekt när det har avslutats.  

Behöver ni stöd? 

Midagon har många års erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt. Vi har en rad certifieringar inom olika typer av projektmodeller och kan därför stötta er att finna rätt projektmodell för just er verksamhet. Behöver ni stöd? Kontakta oss! 

 

Fler blogginlägg