Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

RPA - köpa som tjänst eller inte?

Automatisering och robotic process automation (RPA), är något som många pratar om och som allt fler vill investera i. Det är inte konstigt i och med att många fördelar kan uppnås, såsom kostnadsbesparingar, effektivisering och en förbättrad arbetsmiljö när repetitiva arbetsuppgifter flyttas från medarbetarna. I princip alla delar av verksamheten kan dra nytta av RPA – T.ex. HR med kontroller och uppdatering av masterdata i olika källsystem. 

Automatisering och robotic process automation (RPA), är något som många pratar om och som allt fler vill investera i. Det är inte konstigt i och med att många fördelar kan uppnås, såsom kostnadsbesparingar, effektivisering och en förbättrad arbetsmiljö när repetitiva arbetsuppgifter flyttas från medarbetarna. I princip alla delar av verksamheten kan dra nytta av RPA – T.ex. HR med kontroller och uppdatering av masterdata i olika källsystem. 

Potentialen med att automatisera processer är generellt sett väldigt hög, men de positiva effekterna kommer inte per automatik. Det är viktigt att lösningen implementeras på rätt plats och hanteras på rätt sätt för att kunna dra nytta av de potentiella positiva effekterna. Men hur ska man avgöra vad som är rätt? 

När verksamheten är ny inom RPA konfronteras man med beslutet om hur RPA-satsningen ska genomföras. Ska man låta en leverantör hantera infrastruktur och utveckling? Ska man i stället bygga upp detsamma med sin egen IT-enhet? Eller kanske göra en hybrid? Alla tre valen är möjliga och kan vara den lösning som passar din verksamhet bäst. 

Vilka viktiga saker finns att tänka på inför att välja mellan RPA on-prem eller att köpa RPA som tjänst eller en hybrid – Vad är rätt för just min verksamhet? 

Det finns ett antal betydelsefulla faktorer som kan hjälpa oss svara på den frågan. Nedan beskrivs dessa utan rangordning, men där tyngdpunkten kan variera utifrån just den egna verksamhetens förutsättningar 

Summering 

Många väljer att köpa RPA som tjänst och det finns som sagt många fördelar med det, men det är inte rätt val för alla. Det bästa man kan göra är att förstå sin målbild med RPA, då det är avgörande för att kunna göra ett klokt och överlagt val. Man kan givetvis alltid ändra sig under vägen, men om man byggt en viss volym kommer snabbt inlåsningseffekter som kräver mycket arbete att hantera. Den tid man lägger i början på att göra ett bra val kommer att betala sig över tid. Det kan dock vara svårt att själv hitta vilka frågor som bör besvaras och här kan Midagon använda sin erfarenhet för att göra det för just din organisation. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på Midagon här så berättar vi mer. 

 

Fler blogginlägg