Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Automation inom IT-infrastruktur

Det finns flera fördelar med automation inom IT-infrastruktur. En fördel är att det minskar och eliminerar sårbarheter som är förknippade med mänskliga fel vid manuell provisionering.

Automation inom IT-infrastruktur har blivit en revolutionerande kraft som förändrar de moderna IT-miljöerna. Med stöd av automationstekniker får organisationer förmågan att effektivisera sina IT-processer, minimera mänskliga fel och öka skalbarheten.

Syftet med automation inom IT-infrastruktur

I de moderna IT-miljöerna handlar det om att förenkla driften, förbättra hastigheten och öka effektiviteten genom att möjliggöra för mjukvaruteam att utföra olika ledningsuppgifter med minimal mänsklig inblandning. Detta innebär att man utvecklar skript eller funktioner som är repetitiva och kan användas antingen av programvara eller på kommando.

Möjligheterna med automation av IT-infrastruktur

Det finns flera fördelar med automation inom IT-infrastruktur. En fördel är att det minskar och eliminerar sårbarheter som är förknippade med mänskliga fel vid manuell provisionering. Det minskar även komplexiteten, kostnaden och ansträngningen för att implementera samt hantera IT-infrastrukturen. Med automation förbättras även arbetsflöden genom att möjliggöra repetitivitet, förutsägbarhet och noggrannhet när man utför IT-provisioneringsuppgifter.

8 steg för att implementera automation inom IT-infrastruktur

Det finns åtta steg som man kan följa för att ta IT-uppgift från manuell till automatiserad:

1.       Välj rätt automationsmål. 

2.       Sekvensera stegen till uppgiften.

3.       Identifiera problemområden. 

4.       Bygg en uppsättning automationsverktyg.

5.       Sätt en inledande omfattning. 

6.       Övervaka och mät. 

7.       Låt projektet växa över tid. 

8.       Underhåll automationsimplementeringen.

Utmaningar med automation av IT-infrastruktur

Det finns flera utmaningar med att implementera automation inom IT-infrastruktur. En utmaning är att IT-avdelningen ofta är inriktad på uppgifter och automation ofta implementeras på en granulär nivå. Det kan också vara utmanande att hantera komplexa IT-miljöer när tjänster snabbt implementeras utan dokumentation. En annan utmaning är bristen på ledarskap eller strategi vid uppbyggnaden av infrastrukturen. Verktygsspridning och behovet av en initial investering kan också vara utmaningar.

För att övervinna dessa utmaningar är det viktigt att ha en tydlig automationsstrategi och att inte försöka automatisera för många processer för snabbt. Det är också viktigt att ha en tydlig förståelse för KPI:er och att inte förlita sig på automation för att förbättra en process. Istället bör man fokusera på att optimera processen innan man implementerar automation. Det är just därför övervakning och mätning av ens egna automationsflöden är viktigt för att få både en grov översikt samt granulär insikt. 

Verktyg för automation av IT-infrastruktur

Det finns många verktyg som används för automation inom IT-infrastruktur. Några av de vanligaste verktygen inkluderar: 

Underhåll av automation

En större fokus måste också ligga på underhållet av sin automation så den inte förfaller och börjar producera fel och inkonsekventa resultat. Precis som all mjukvara så utvecklas all automation som man använder sig själv av samt vad man arbetar mot med sin automation. Nya funktioner, uppdaterade och ändrade API och beroenden som bryts eller avskaffas i nyare versioner när man uppdaterar sina system. Därför är det viktigt att ha robusta processer och rutiner för att automationen skall uppdateras och hinnas testas innan man i en organisation ändrar på system som ens arbetsflöden är del av i automationen.

Inom IT-infrastruktur är det vanligt att automatisera uppgifter som är repetitiva och tidskrävande. Detta kan inkludera konfigurationshantering, övervakning och loggning, säkerhetskopiering och återställning, patchhantering och programvaruinstallationer. Genom att automatisera dessa uppgifter kan IT-personal fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

Automation inom IT-infrastruktur kan hjälpa företag att spara pengar genom att minska kostnaderna för manuell hantering och underhåll av IT-system. Genom att automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter kan IT-personal fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter. Automation kan också bidra till att förbättra effektiviteten och minska driftstopp genom att snabbt identifiera och lösa problem.

Fler blogginlägg