Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Så hanterar du dina lösenord säkert

Hur säkert är mitt lösenord? Det är en fråga som vi alla någon gång ställt oss själva. Dataintrång och identitetsstöld är vanligt, en orsak till detta är lösenord som har läckt. Cyberkriminella kan exempelvis använda sig av stulna inloggningsuppgifter för att sprida desinformationskampanjer för företag och organisationer, utnyttja människors betalningsinformation för köp eller spionera på användare genom trådlösa nätverk.

Hur skapar jag säkra lösenord?

Här nedan presenterar vi bästpraxis på hur du kan säkra dina lösenord:

Varför är det viktigt med lösenordssäkerhet?

Verizon skriver i 2023 Data Breach Investigations Report, att 74% av alla dataintrång beror på den mänskliga faktorn där det även inkluderas den bristfälliga lösenordsordhanteringen.

För ett företag kan det handla om att kriminella krypterar företagets information i en så kallad ransomewareattack eller hotar med att läcka den stulna informationen.

För dig som privatperson kan konsekvensen vara att en hacker kommer åt dina personliga uppgifter och sedan utger sig vara att vara du vilket kan resultera i ekonomiska förluster eller svårigheter att få lån eller anställning.

Hur hanterar jag mina lösenord på ett säkert sätt?

Med stöd av en lösenordshanterare, som är en applikation som genererar långa komplexa och svårknäckta lösenord och lagrar dem i ett krypterat format, kan du hantera ditt lösenord på ett säkert sätt. Genom att använda sig av lösenordhanterare behöver inte användare memorera sina lösenord utan användaren behöver bara ha tillgång till sitt lösenordskonto.

Nackdelen med lösenordshanterare är att alla lösenord lagras på ett ställe, vilket kan göra det mer sårbart för cyberattacker. Om cyberkriminella attackerar lösenordshanterare kan de få åtkomst till flera lösenord vid ett enda intrång.

Fördelarna med att använda en lösenordshanterare överväger nackdelarna så man bör alltid använda en.

Fler blogginlägg