Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) skriver 4-årigt ramavtal med Örebro kommun

Midagon (tidigare Kontract) har fått nytt förtroende som en av ramavtalsleverantörerna till Örebro kommun

Avtalsperioden är 2023-03-01 – 2027-02-28 och takvolymen för ramavtalet är 65 000 000 kr. 

Ramavtalet avser projektledare till Örebro kommuns projekt samt till förstudier och delprojekt. 

Midagon har erfarna projektledare som verkar i gränslandet mellan IT och verksamheten. Genom vårt nytecknade ramavtal får vi möjlighet att erbjuda rätt konsulter till Örebro kommun även framöver.”

Fler nyheter