Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon stärker närvaro i finanssektorn - FiDo Consulting går ihop med Midagon

Midagon har förvärvat det Stockholmsbaserade konsultbolaget FiDo Consulting, som är specialiserade på finanssektorn, för att ta ytterligare ett kliv mot vår vision att bli den ledande konsulten i Norden på att driva affärs- och IT-transformation. Tillsammans med teamet från FiDo kommer vårt Stockholmskontor växa till runt 40 konsulter, och totalt kommer vi ha en personalstyrka på mer än 200 personer.

FiDo Consulting och Midagon har en tid fört en dialog, grundad i en gemensam vilja att växla upp och bli en större spelare med ännu mer kapacitet att hjälpa kunder att lyckas med komplexa och krävande transformationsprojekt. 

– Finanssektorn är en viktig tillväxtmarknad för Midagon, med intressanta möjligheter inom affärsutveckling och IT. FiDo har byggt upp en stark kompetens och lång erfarenhet inom bank och försäkring, och jag är väldigt glad att vi nu kan inkludera den kompetensen och erfarenheten i Midagon och fortsätta vår resa tillsammans, säger Kristian Franzén, Sverige-vd på Midagon. 

– Vi är väldigt stolta över att ha byggt upp FiDo till vad det är i dag, och efter sju år kände vi nu att det är dags för oss att ta nästa steg i utvecklingen av bolaget. Vi tror att vi har ännu mer att ge som en del av en större organisation. Midagon är väldigt lika oss på många sätt, med sitt oberoende, sin höga kompetensnivå och sina värderingar till exempel, så vi ser verkligen fram emot att utforska framtiden som en del av Midagon, säger Mia Söderlund, delägare på FiDo Consulting. 

På Midagon har vi siktet inställt på att växa till en ledande nordisk aktör, både organiskt och genom förvärv. FiDo har under sju år byggt upp ett starkt kunderbjudande, byggd på lång och djup erfarenhet. Nu känner man att man är redo att ta nästa steg i utvecklingen, och att de har ännu mer att ge som en del av en större organisation. Den kombinationen gör samgåendet mellan bolagen till en vinst för oss båda men framför allt för våra kunder och medarbetare. 

Samgåendet mellan Midagon och FiDo Consulting påbörjades den 2 april 2024. FiDo Consultings verksamhet fortsätter som vanligt men integreras successivt i Midagon för att skapa möjligheter för synergieffekter. 

Kontakta oss för mer information

Fler nyheter