Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) moderniserar IT i Nykvarn  

Midagon har blivit upphandlade av Nykvarns kommun för att förbereda kommunen för en outsourcing av IT-driften. Nykvarns kommun tog 2020 beslut om att outsourca IT-driften i kommunen, och i det förberedande arbetet som Midagon ansvarar för ingår bland annat att migrera kommunens föråldrade katalogtjänst och mailservrar till Microsoft Active Directory och Exchange/Outlook. 

Kommunstyrelsen i Nykvarn har antagit en strategisk inriktning om att outsourca IT-driften i kommunen. Kommunen har själva konstaterat att flera år av uteblivna IT-investeringar resulterat i en teknisk skuld, och man storsatsar därför nu för att modernisera sin IT. Investeringarna som görs kommer att infria kommunens medarbetarnas höga förväntningar på en modern digital arbetsplats som samtidigt ökar den interna effektiviteten. 

Nu har Nykvarn upphandlat Midagon för att under 2021 modernisera IT-miljön och förbereda kommunen för en outsourcad IT-drift. Det första steget i denna resa är att migrera från äldre plattformar till Microsoft-plattformarna Active Directory och Exchange/Outlook. 

Vi är stolta över förtroendet vi fått och ser verkligen fram emot att samarbeta med Nykvarns kommun. De är på intet sätt ensamma i sin situation och vi har väl beprövade metoder, med vår unika teamleverans tillsammans med kommunens IT-organisation, för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för den fortsatta strategiska utvecklingsresan.

Fler nyheter