Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) leder nytt projekt för Örebro kommun

I Örebro kommuns utvecklingsarbete av nytt barn- och elevregister står de i behov av systematiserade arbetsprocesser, som i kombination med effektiva IT-stöd kan möjliggöra nya, säkra och kvalitativa tjänster. Detta projekt har Midagon fått i uppdrag att leda.

 Utbildningsområdet omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Området är stort till antalet medarbetare, barn & elever samt vårdnadshavare, och tillser bland annat rätten till utbildning och pedagogisk omsorg. För att möta medborgarens, medarbetarens och omvärldens krav på förändring genomförs en rad utvecklingsinitiativ för att skapa värde och nytta för de som Örebro kommun finns till för. 

IT-stöden ses som en mycket viktig del i arbetet med att skapa och implementera gemensamma arbetsprocesser för det administrativa arbetet. 

Uppdraget som projektledare innebär att leda och genomföra projektet som syftar till att införa ett nytt IT-stöd.  En viktig del i arbetet är att harmoniera arbetsprocesserna med IT-stödet.  

I uppdraget ingår även att Midagon ska ta fram och införa gemensamma, etablerade och systematiserade arbetsprocesser som i kombination med IT-stödet ska möjliggöra nya, säkra och kvalitativa tjänster.  Utöver detta ingår även avveckling av befintliga IT-stöd. 

Fler nyheter