Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) hjälper Spendrups att utveckla ny IT-strategi

I slutet av 2021 fick Midagon i uppdrag av Spendrups CIO, Mats Anund, att leda arbetet med att ta fram en uppdatering av deras IT-strategi.

“Midagon har erfarna konsulter som tänker helhet och som både utmanar och vägleder oss. Det är precis vad vi behöver i den här typen av strategiarbete”

Mats Anund, CIO på Spendrups

Spendrups hade följt sin IT-strategi mellan 2017 och 2020, när uppdateringen av den blev fördröjd till följd av pandemin. 

 Midagons uppdrag inleddes i februari 2022 och stod klart i somras. I samband med utvecklandet av IT-strategin tog Spendrups även fram en digitaliseringsstrategi för att stödja de strategiska affärsmålen. Tack vare att dessa strategier tagits fram och fastställts parallellt med varandra, har man kunnat styra riktningen och rama in arbetet med IT-strategin. 

Syftet med IT-strategin är att möjliggöra och stödja realiseringen av strategiska initiativ i digitaliseringsstrategin och samtidigt stärka IT-avdelningens roll som affärspartner. 

”En uttalad ambition i uppdraget har varit att tillsammans skapa insikter och förståelse. Utifrån arbetet har vi kommit fram till en konkret handlingsplan som Spendrups och IT-avdelningen kan hålla sig till under de närmaste åren” säger Henrik Palmér, kundansvarig på Midagon Sverige. 

”Arbetet har präglats av öppenhet, nyfikenhet och ett kreativt förhållningssätt. Det har därför varit möjligt att på ett naturligt sätt anpassa internationellt beprövade ramverk, metoder och verktyg efter Spendrups företagskultur, människor och digitala förutsättningar.”

Fler nyheter