Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) hjälper globalt industriföretag få ut mer värde av molnet  

Att ta steget till molnet är i dag inget kontroversiellt, men väl där gäller det att se till att få ut mesta möjliga värde av molntjänsterna. Nu har Midagon fått ett nytt uppdrag som syftar till att automatisera en omfattande manuell hantering vid användarmigrering, få en proaktiv förvaltning av infrastrukturen och fortsatt förenkling och effektivisering. Molnautomation och övervakning är en tjänst inom erbjudandet Cloud Transformation, där Midagon ser att behoven och intresset kommer växa starkt framöver. 

Midagon har fått förtroende att hjälpa ett stort globalt industriföretag att anpassa ett verktyg för användarmigrering vid uppköp och sammanslagningar till molndrift. Syftet är att få till en ökad automation, minimera antalet manuella processer, öka effektiviteten och därmed sänka kostnaderna. Kunden arbetar aktivt med tillväxt genom förvärv och gör därför en stor mängd användarmigreringar som fram tills nu skötts av ett eget on-prem-verktyg. Tillsammans med kunden identifierade Midagon att ytterligare värde kunde skapas genom att flytta migreringsverktyget till molnet för att kunna automatisera många processer. 

Teamleverans där affärsvärde är lika viktigt som teknik 

Midagons signum har genom alla år varit att sätta ihop unika team för varje leverans, med just de kompetenser som behövs för den leveransen. Projektet med att automatisera användarmigreringarna innehåller en hög grad av teknik men minst lika viktigt är också affärsvärdet. 

Det här projektet är väldigt roligt eftersom det är en så tydlig uppvisning av vilka vinster som kan göras med molnlösningar och automation, när man också ser lite djupare än bara att flytta från on-prem till molnet. Vi vill inte bara hjälpa företag med flytten till molnet utan också att i nästa led kunna få ut maximalt värde av sin investering i molntjänster.

Joakim Femermo, affärsområdeschef Teknisk transformation på Midagon

Projektet bedöms kunna bidra med stort värde till kundens verksamhet. Dels elimineras risker, men den ökade automationen, minimerandet av manuella moment och bättre kontroll och övervakning av flyttarna ger också sänkta kostnader och ökad kvalitet. Framför allt får man också en mer proaktiv förvaltning och effektiviserar framtida utveckling av verktyget och processerna. 

Affären blev klar tidigare i år och hittills är analys- och behovsfasen genomförd och produktionen och leveransen börjar rullas ut. Projektet kommer i sin helhet att pågå fram till i höst. 

Fler nyheter