Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) har bistått Eskilstuna kommun i deras digitala utveckling

Midagon har sedan hösten 2021 på uppdrag av Eskilstuna kommun hjälpt till i processen av kommunens digitala utveckling avseende välfärdstekniska lösningar. Uppdraget har bland annat innefattat omsorgstjänst och digitala stöd för personal inom vård och omsorg.

Trycket på kommunalt stöd i Eskilstuna kommun har ökat, samtidigt som tillgången till personal som kan delge detta stöd har minskat. Därav växte sig behovet av förändrade arbetssätt och digitalisering inom de kommunala verksamheterna allt större. 

Vård och omsorgsförvaltningen behövde i och med detta finna nya arbetssätt, såsom digitalisering av verksamheter, för att kunna möta det framtida behovet. 

Uppdraget 

Syftet med uppdraget var att förstärka teamet med juridisk kompetens under den period som rekryteringsarbete av jurist till Eskilstuna kommun pågår. 

Midagons roll i arbetet har varit att agera stöd i de perspektiv som behövts klaras ut för varje ärende avseende digitalisering och nyutveckling. Detta innefattade stöttning för vård- och omsorgsförvaltningen i form av juridiska analyser och rådgivning avseende allt från kommunallag, socialtjänstlag och LSS till dataskyddsförordningen och tillhörande författningar. 

Bland annat har det bearbetats hur kommunen ska hantera digital tillsyn, säkra digitala möten, digitala lås och använda sig av automatisering av vissa handläggningsprocesser med hjälp av RPA. 

En stor framgångsfaktor i uppdraget har varit den täta kontakten mellan oss och kommunen, samt att vi haft en lösningsorienterad approach samtidigt som vi tar ansvar för alla eventuella risker som ett digitalt initiativ kan innebära.”

Fler nyheter