Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) bistår Uppsala Vatten & Avfall i informationssäkerhetsuppdrag  

Midagon har blivit upphandlade av Uppsala VA för att bistå dem i ett informationssäkerhetsuppdrag. Uppdraget gäller informationsidentifiering och skyddsåtgärder under 1 år med option på 3 år ytterligare och har påbörjats nu i dagarna. 

De juridiska kraven på informationshantering fortsätter att skärpas. Således blir det allt viktigare med digital mognad för att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt information för att undvika att informationen hamnar i orätta händer. 

Uppdraget 

Uppsala VA har nu upphandlat Midagon  för att definiera hur bolaget kan jobba systematiskt och effektivt med verksamhetens dokument, samtidigt som kraven kring informationshantering uppfylls. 

Midagon  ska även formulera en informationshanteringsplan enligt lagkrav, allt för att skapa förutsättningar för rätt information i rätt system. Genom att utföra en informationsklassificering utav de befintliga tjänsterna, kan vi identifiera och kategorisera vilken information som får lagras i respektive system. 

“Som nära samarbetspartner till Uppsala VA aspirerar Midagon att på ett effektivt sätt stödja organisationen hela vägen från behov till genomförande.”

Fler nyheter