Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon (tidigare Kontract) bistår Spendrups med risk- och sårbarhetsanalys

Midagon har fått i uppdrag att analysera de IT-relaterade risker och sårbarheter inom Spendrups kärnverksamhet. Genom uppdraget får företaget på ett strukturerat sätt dokumenterad kunskap om verksamhetens behov av IT och risker, samt sårbarheter kopplade till dess IT-behov – detta i hela värdekedjan innefattande såväl försäljning som produktion och logistik.

Uppdraget 

Genom workshops tillsammans med Spendrups har Midagon kartlagt verksamheternas syn på deras behov av IT för att verksamheten ska kunna fungera på ett optimalt sätt. 

Uppdraget har utgått från strukturerad och processorienterad affärskontinuitet, med huvudsyftet att i slutpresentationer och slutrapport ge Spendrups en tydlig bild över företagets största IT-relaterade risker och sårbarheter. 

Detta gav även underlag för konkreta förslag på uppföljande aktiviteter för att minska företagets IT-relaterade risker, och för att framåt utveckla sina processer till att tydligare och mer effektivt arbeta med frågan under exempelvis IT-relaterade projekt. 

Midagon har mycket erfarna konsulter som verkar i gränslandet mellan IT och verksamheten. Deras personligheter och erfarenhet inger omedelbart förtroende och hjälper oss att öka förståelsen för risker och sårbarhet inom hela vår organisation. Samarbetet med Midagon ger oss rätt förutsättningar för vårt kontinuerliga IT-kontinuitetsarbete. ”

Mats Anund, CIO Spendrups

”Vi har förmånen att samarbeta med Spendrups inom olika områden och har gjort så under flera år. Jag skulle verkligen säga att samarbetet med Spendrups är givande för båda parter. ”

Fler nyheter