Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Midagon stöttar MSB med en utredning rörande IT-infrastruktur

Midagon (tidigare känd som Kontract) har samarbetat med MSB för att stärka säkerheten för delar av IT-infrastrukturen. Samarbetet har fokuserat på att förbättra säkerheten och motståndskraften i ljuset av den ökande digitaliseringen och de växande hoten mot cybersäkerheten.

MSB arbetar ständigt med att anpassa och förstärka säkerhetsnivån samt motståndskraften för att möta den aktuella hotbilden. Samarbetet med Midagon är en del av detta arbete för att säkerställa att IT-infrastrukturen hanteras på ett säkert sätt och att även de mjuka värdena såsom människan och förvaltningen är harmoniserad med tekniken.

Under uppdraget Midagon agerade som säkerhetsrådgivare och hjälpte MSB med att analysera och föreslå åtgärder för att förbättra och öka säkerheten kring delar av IT-infrastrukturen.

”Midagon:s utredning hjälper oss att få externt stöd i att ständigt arbeta med att förbättra och säkra våra IT-system, samt ett stöd i att bedöma och prioritera arbetet.”

Mats Persson, chef för IT-enheten på MSB

"I takt med att både privat- och offentlig sektor ökar sin digitalisering behöver man ständigt justera sina säkerhetsåtgärder och säkerställa att man möter den ständigt förändrade hotbilden. Vi på Midagon arbetar med att stötta våra kunder i att inte endast införa tekniska skyddsåtgärder utan även säkerställa att dessa harmoniseras med arbetssätt, process och säkerhetskulturen.”

Fler nyheter