Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Kontract har slagits samman med Midagon – Visionen är att bli ledande i Norden inom transformation

Efter en stark tillväxt i Sverige fortsätter Kontract med ett stort kliv längre in på den nordiska marknaden. Kontract har slagits samman med finska Midagon och bytt till samma namn för att fortsätta stärka vår utveckling under samma varumärke. Sammanslagningen innebär inte bara större resurser och fortsatt gemensamt fokus på oberoende rådgivning, utan även tillgång till helt ny kompetens och erfarenhet att dra nytta av över landsgränserna. Men, vi behåller samma organisationsnummer och lokala känsla.

En nordisk tillväxtresa med större utvecklingsmöjligheter 

Vad som började som en öppen diskussion om ett samarbete mellan Sverige och Finland slutade i ett fullskaligt samgående. Kontract, som sedan 2006 etablerat sig som en stark aktör inom IT- och affärstransformationer på den svenska marknaden, hade befunnit sig på en kontinuerlig tillväxtresa sedan starten 2006. Att gå samman med Midagon innebar att den resan kunde fortsätta i Sverige, samtidigt som en ny parallell tillväxtresa i Norden inleddes. 

Midagon är ett av de ledande konsultbolagen i Finland och specialiserar sig på att leda både affärs- och IT-transformationer. För Kontract att bli en del av ett större sammanhang tillsammans med Midagon, ger en ökad kraft i form av bland annat bredare kompetensutbud och kundbas. Att kunna dra nytta av varandras samlade erfarenhet och expertis, skapar större utvecklingsmöjligheter för både Midagons kunder och medarbetare. 

Samma värderingar om en oberoende position på marknaden

Förutom spänningen i en snabbare tillväxt i ett större sammanhang, grundades beslutet om en sammanslagning till stor del på likheterna mellan bolagen. Både Kontract och Midagon la stor vikt i att bibehålla sin oberoende position på marknaden för att kunna hjälpa kunder driva framgångsrika förändringar.  

Denna oberoende position förblir en hörnsten i Midagons vision och värderingar. Genom att enbart ha fokus på kundernas unika behov och situation kan Midagon ge råd och driva förändring oberoende från tjänste- eller produktleverantörer. 

Med ett starkt fokus på att vara en utvecklande arbetsplats för de bästa konsulterna fortsätter Midagon även att uppmuntra en kultur av teamkänsla, meningsfullhet och balans mellan arbete och fritid. Att erbjuda medarbetare en trivsam arbetsmiljö och främja deras välmående har alltid varit, och kommer alltid vara, en stark prioritering. Genom att nu kunna erbjuda fler spännande uppdrag, får Midagons medarbetare nu ytterligare möjligheter till karriärutveckling. 

En starkare kraft inom nordisk affärs- och IT-transformation 

När Midagon nu går framåt som en enhet, verksam i både Sverige och Finland, är visionen att bli den ledande aktören i Norden. Midagon vill förändra konsultmarknaden och erbjuda företag och organisationer i hela Norden oberoende vägledning genom sina komplexa IT- och affärstransformationer.  

Vill du veta mer om Midagon? Kontakta oss här så svarar vi på dina frågor. 

Fler nyheter