Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Kontract går ihop med finska Midagon - bygger ledande oberoende konsultbolag på nordiska värderingar

Svenska Kontract och finska Midagon går samman från och med den 15:e november 2022. Midagon är precis som Kontract en oberoende partner som hjälper sina kunder att lyckas med transformationsprojekt inom affärsutveckling och IT.

Med gemensamma nordiska värderingar siktar vi på att tillsammans bli ledande i Norden på att driva transformation inom IT och affärsutveckling. Båda bolagen är sprungna ur samma nordiska värderingar där vi värdesätter vårt oberoende, medarbetarnas välmående och livskvalitet. 

Midagon är känt för sin långa erfarenhet av rådgivning och genomförande av stora och komplexa transformationsprojekt och är i dag en av de ledande leverantörerna av oberoende affärs- och IT-konsulttjänster i Finland. Bolaget grundades 2006 och har i dag drygt 100 anställda, med kunder inom en mängd olika branscher, som tillverkning, energi, detaljhandel och konsumtion. 

Möter stor efterfrågan på oberoende, objektiv förändringsledning över hela Norden 

Tillsammans med Midagon ser vi att det finns en stark efterfrågan på marknaden av erfarna och oberoende konsulter, som driver och leder våra kunder framåt i deras utmanande förändringsprojekt. Vi ser styrkan i att båda organisationerna drivs av nordiska värderingar, där vi är ödmjuka och pragmatiska och förespråkar balans mellan arbete och fritid. 

När Kontract och Midagon går samman kommer vi att kombinera och utöka vårt tjänsteutbud, vår kompetensbas och vår geografiska täckning. Samgåendet med Midagon kommer ge Kontract och våra kunder tillgång till ännu djupare kunskap och erfarenhet inom exempelvis ERP-transformation och ett stärkt erbjudande till landsöverskrivande projekt. På Kontract har vi en djupare expertis inom IT- och informationssäkerhet, och det kommer Midagon kunna dra nytta av. Tillsammans ska vi, med vårt växande team med runt 170 medarbetare i Finland och Sverige, bygga det mest kundorienterade konsultföretaget och den bästa arbetsplatsen för erfarna konsulter. 

Den dagliga verksamheten för Kontract kommer inte påverkas särskilt mycket praktiskt av sammanslagningen. Våra konsultuppdrag och arbetet med våra kunder kommer fortgå precis som tidigare, med samma medarbetare. Kundernas kontaktpersoner kommer också förbli desamma som idag. Verksamheterna kommer även fortsättningsvis ledas lokalt från Örebro respektive Esbo utanför Helsingfors. Organisationerna kommer knytas samman av en koncernledning och styrelse med medlemmar från båda länderna som kommer ansvara för strategiska marknadsfrågor, gemensam affärsmodell, delade grundvärderingar och vissa delade stödsystem. 

Tillsammans med Kristians team från Kontract ser vi att det finns en stor efterfrågan från våra kunder på oberoende konsulttjänster med objektivitet och medmänsklighet som utgångspunkt. Jag ser verkligen fram emot att påbörja den här resan tillsammans och ser det här som en fantastisk möjlighet för våra kunder och våra experter

Ilkka Töyrylä, Midagons VD

Matchande förhållningssätt, kultur och värderingar 

Kontract och Midagon, som redan samarbetat kring några olika projekt de senaste åren, har väldigt liknande förhållningssätt, kultur och värderingar. Eftersom det alltid varit en viktig del för Kontract har det också varit en förutsättning för ett lyckat samgående. 

Att vara oberoende och verkligen göra skillnad för våra kunder har alltid varit väldigt viktiga för oss, men också att vara den arbetsplats där de bästa i branschen vill arbeta och växa tillsammans. När jag har lärt känna Midagon har jag blivit väldigt glad att se att de också delar precis samma grundvärderingar som vi. Det gör att jag är både nyfiken och förväntansfull inför sammanslagningen och helt trygg i att vi kommer kunna åstadkomma fantastiska saker tillsammans

Fler nyheter