Midagon Company logo
TIllbaka till Nyheter

Förstudie tillsammans med Örebro kommun om kommunens digitala utveckling  

Under hösten kommer Midagon (tidigare Kontract) tillsammans med Örebro kommun genomföra en förstudie kring definition och utveckling av kommunens gemensamma datalager. 

Örebro kommun satsar stort på att utvecklas och bidra till ett mer digitalt samhälle. En bidragande faktor till detta är stadens starka befolkningstillväxt som bland annat ställer högre krav på kommunens verksamheter. 

För att klara av de höga kraven behöver verksamheterna effektiviseras, där en tydlig riktning för kommunen är att effektivisera genom digitalisering. 

Som ett led i detta kommer Midagon bistå med en förvaltningsledare vars uppgift kommer vara att genomföra samt leda förstudien framåt. Förstudien kommer genomföras med projektmodellen Projektil och målet är att utveckla och införa förvaltningsstöd med PM3 som utgångspunkt. 

”I Örebro kommun ser vi information som en strategisk resurs och har tydliggjort detta i vår digitaliseringsstrategi. Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna till ett framtida kommungemensamt datalager och är ett av de högst prioriterade uppdragen i vår digitaliseringssatsning just nu.”

Per Brogevik, IT-direktör på Örebro Kommun

 

Fler nyheter