Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Hur mår IT-branschen?

Det är inte osannolikt att den situation vi såg under pandemin, med riskminimering och kostnadskontroll, börjar närma sig en återkomst. Trots att vi kan vara påväg in i en ny period av osäkerhet, ser det ljust ut för IT-branschen. Digitaliseringens uppsving har dock försatt branschen i en situation där stor brist på kompetens och IT-resurser råder på marknaden.  Den svenska IT-marknaden fortsätter att till största del bestå av tjänster. Konsultsektorn drabbades hårt under 2020 och uppvisade en historisk tillbakagång för att sedan uppvisa en viss återhämtning som egentligen inte kom i gång förrän 2021. Detta resulterade i en marknad med snabba svängningar ända in i 2022, och vi ser fortfarande en försiktig tillväxt. Detta är något vi som tjänsteleverantörer sett spår av. 

Om man som verksamhet ska ta med sig något positivt från pandemin, är det att omständigheterna tvingat verksamheter att se över sin IT och göra nödvändiga investeringar i sin säkerhet, och sin IT överlag. Hur har pandemin påverkat IT-branschen, och hur ser prognosen ut inför den överskådliga framtiden? Detta tar vi reda på med hjälp av Radars rapport “IT-Radar 2022”. 

Under första halvan av pandemiåret utfördes många drastiska och kostsamma åtgärder, men det resulterade trots allt i att verksamheter tvingades se över sin IT och göra nödvändiga, tidigare negligerade investeringar i bland annat sin säkerhet. Vi ställdes inför helt nya omständigheter och många tvingades till hastiga förändringar. 

Det är inte konstigt att dessa åtgärder och förändringar inte blev helt optimala, men det fanns i dåläget inte många alternativ. Nu när läget börjar stabiliseras är det däremot viktigt att se över sin verksamhet och göra om och göra rätt. 

Vad bör man prioritera inför en period av osäker ekonomi? 

IT- och informationssäkerhet benämns ofta i modeller och ramverk, men ges sällan den plats och vikt som det faktiskt borde och förtjänar. För att minimera framtida risker krävs det att säkerhetsfrågan tillåts få högre prioritet, vilket vi nu börjar kunna se tendenser till efter pandemin. Inför 2022 tog nämligen området säkerhet, för första gången, förstaplatsen på prioritetslistan hos verksamheter i Radars undersökning. 

Fokus i svenska verksamheter ligger nu i allt större grad på lönsamhet genom kostnadskontroll, men framförallt på säkerhet – något som globalt sett blivit en övervägande prioritet. Flera av våra kunder vittnar också om att IT- och informationssäkerhet har en direkt korrelation till varumärkesskydd och anseende. 

Några av de förändringar som blev extra tydliga i samband med pandemin var att mycket av IT-kostnaderna genomgick någon form av revision eller kontroll. Detta ledde i sin tur till att mycket av så kallad Skugg-IT blev möjlig att identifiera. Skugg-IT är, kortfattat, den IT-relaterade hård- eller mjukvara som anställda använder utan IT-avdelningens vetskap. 

Detta kan innebära stora risker för verksamheter, inte minst gällande säkerhet, men även för läckor och dataförlust. 

Hur ser framtiden ut för IT-leverantörer? 

Det är inte osannolikt att den situation vi såg under pandemin, med riskminimering och kostnadskontroll, börjar närma sig en återkomst. Trots att vi kan vara påväg in i en ny period av osäkerhet, ser det ljust ut för IT-branschen. Digitaliseringens uppsving har dock försatt branschen i en situation där stor brist på kompetens och IT-resurser råder på marknaden. 

Den svenska IT-marknaden fortsätter att till största del bestå av tjänster. Konsultsektorn drabbades hårt under 2020 och uppvisade en historisk tillbakagång för att sedan uppvisa en viss återhämtning som egentligen inte kom i gång förrän 2021. Detta resulterade i en marknad med snabba svängningar ända in i 2022, och vi ser fortfarande en försiktig tillväxt. Detta är något vi som tjänsteleverantörer sett spår av. 

"Vår erfarenhet säger att både offentlig och privat sektor aktivt har börjat jobba med IT-kontinuitetsfrågan och överväger effekten av sina inköpta tjänster”

Torbjörn Söderberg, konsult på Midagon

Kamp om kompetens 

Även om konsultsidan var den del av IT som drabbades hårdast under pandemin var det också den som återhämtade sig snabbast. Radar förutspår att konsultdelen kommer att vara fortsatt störst under den överskådliga framtiden, vilket kommer innebära ännu högre efterfrågan på kompetens. Även det faktum att IT får allt större nytta och effekt i verksamheter är något som ställer nya krav på kompetens. Specialister på ny teknik, säkerhetsspecialister och IT-arkitekter är några av de roller som efterfrågas i hög grad. 

Man förutspår även att interna, främst personalrelaterade, kostnader kommer att öka. I och med den stora bristen på kompetens, och därmed den kraftigt förhöjda efterfrågan av den, kommer löneökningar troligen att drivas på ganska rejält inom de specialistområden som nämnts ovan. Enligt Radars prognoser ser framtiden ljus ut för den leverantör som sitter på dessa kompetenser, och har uthålligheten att rekrytera. 

Denna blogg är baserad på Radars publikation om IT-branschen i ett förändrat IT-ekosystem, samt Midagons samlade erfarenheter inom Säkerhetsdomänen. 

Har du fler frågor? Kontakta oss på Midagon så hjälper vi dig. 

Fler blogginlägg