Midagon Company logo
Tillbaka till Uppdrag

Tamro - ERP-uppgradering 

Tamro - ERP-uppgradering 

Utmaningen

Tamro är den ledande tjänsteleverantören och distributören av läkemedel och hälsoprodukter i Finland. En uppgradering av Tamros ERP-lösning var försenad, och det föråldrade systemet utgjorde ett hinder för tillväxt och strategisk inriktning. Samtidigt var företagsledningen väl medveten om de betydande affärs- och varumärksrisker som är förknippade med komplexa kärnsystemsprojekt inom den reglerade läkemedelsindustrin. Därför ville de säkerställa att projektet hanterades professionellt och opartiskt.

Hur bidrog Midagon

Tamro Finland valde Midagon som projektledningspartner. Midagons projektledare arbetade i partnerskap med Tamros utvecklingschef i alla projektledningsuppgifter från planering till underhåll efter implementering(post-go-live) och samverkade med de externa systemintegrationsteamen. Midagons bidrag säkerställde att alla praktiska aspekter av projektledningen hanterades effektivt, i Tamros bästa intresse, och med användning av ”best practice” och den omfattande erfarenhet som erhållits i andra liknande projekt.

Projektframgång och levererade fördelar 

Den uppgraderade ERP-lösningen lanserades smidigt och enligt tidplan, och normala affärsnivåer uppnåddes under de första dagarna efter lanseringen. Tamros lösning utgör en kritisk komponent i Finlands läkemedelssäkerhet och leveranskapacitet. Dessutom har den lyckade uppgraderingen av ERP-systemet förbättrat operationell effektivitet, samt möjliggjort en ytterligare automatisering av Tamros lagerhantering och implementerat andra strategiska initiativ som resulterar i förbättrad kundnöjdhet och ökad marknadsandel.

Vill du veta mer om ERP eller har frågor kring ett liknande projekt? Kontakta oss här så hjälper vi dig. 

Kontakta oss för mer information

Bild på Carina Åstrand, Affärsområdeschef Verksamhetsutveckling och Säkerhet på Midagon Sverige

Carina Åstrand

Affärsområdeschef Verksamhetsutveckling och Säkerhet

+46 70-683 08 71