Midagon Company logo
Tillbaka till Uppdrag

Sammanslagning av två globala bolag med komplexa IT-förändringar

Sammanslagning av två globala bolag med komplexa IT-förändringar

Bakgrund och utmaning 

– att skapa en gemensam IT-infrastruktur för ökad affärsnytta 

I november 2012 slutfördes samgåendet mellan två stora pappersindustrier, Billerud och Korsnäs. Sammanslagningen skapar möjlighet till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar samt förutsättningar för framtida tillväxt. För att förverkliga detta är det mycket som ska på plats, bland annat att skapa en gemensam IT-infrastruktur. 

Att skapa en gemensam IT-infrastruktur är ett komplext projekt av stor betydelse för hela BillerudKorsnäs affär, det handlar om att bygga om hela IT-arenan vad gäller basleveransen, säger Fredrik Öster, IT Manager Operations på BillerudKorsnäs.   Anledningen till att vi valde Midagon (tidigare Kontract) är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att dom är pålitliga

Fredrik Öster, IT Manager Operations, Billerud

Lösning 

– att skapa en gemensam IT-infrastruktur och tjänstekatalog för optimerad användning av IT-resurser 

Forma en projektgrupp för att driva den komplexa konsolideringen Att skapa en gemensam IT-lösning av den här omfattningen består av flertalet parallella projekt som tillsammans omfattar 25 0000 arbetstimmar för anställda och konsulter. Enligt Fredrik Öster på Billerud är det viktigt att ta in expertis utifrån för att dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns från liknande projekt. Att inte uppfinna hjulet igen innebär både att riskerna minskar och arbetet effektiviseras.  

Midagons (tidigare Kontract) vana av konsolideringsprojekt och en historik av framgångsrikt samarbete med Korsnäs, bidrog till att de fick helhetsansvar för ett av de mest centrala projekten, Data Center and Network (DCN). I det omfattande arbetet med sammanslagningen levererar Midagon också spetskompetens inom projekten End User Services (EUR). 

KORTFATTAT INNEBÄR KONSOLIDERINGEN AV DE BÅDA BOLAGEN: 

Resultat 

Ett projekt av den här storleken sträcker sig över en tvåårsperiod och nu*, halvvägs genom projektet, har ungefär 30% av konsolideringen genomförts. 

GEMENSAM KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

Midagon har levererat möjligheterna för BillerudKorsnäs att samverka som en organisation och kommunicera via det nya bolagsnamnet. Basen är på plats med allt från e-postplattformar och meddelandehantering till andra samverkansplattformar. 

Redan första dygnet efter att det europeiska konkurrensverket godkände affären möjliggjorde vi för alla anställda att kommunicera via gemensamma e-postadresser och få tillgång till gemensamma Intranätsfunktioner.

Stefan Alkman, huvudprojektledare från Midagon Sverige.
KONSOLIDERING AV IT-MILJÖER 

DCN-projektet som leds av Midagon syftar till att skapa en gemensam miljö som främjar samarbete mellan de båda bolagen efter sammanslagningen. En övergång till en gemensam plattform för serverkonsolidering, datalagring och övervakning har skapat en bas för att IT-organisationen skall kunna agera som en organisation både internt och mot de interna kunderna. I skrivande stund är ca 30% av systemen konsoliderade till en ny gemensam plattform. 

Kontakta oss för mer information