Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Undvik 6 vanliga misstag i din IT-upphandling 

Upphand­lingar drivs ofta igenom med en alltför kort tidsplan och komplexa frågor ges inte den uppmärksamhet som krävs för att få önskad effekt. Utan att följa en strukturerad upphandlingsprocess, blir ofta slutresultatet inköp med avtal som kostar onödigt mycket på lång sikt. 

Läs white paper

I värsta fall sitter organisationen även fast i ett ekonomiskt åtagan­de för en teknik som anses föråldrad redan under avtalsperioden. För att möta riskerna bör upphandlingen drivas enligt en på förhand definierad process och mot ett tydligt syfte. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som IT-ansvarig eller beslutsfattare inom din organisation och står inför, eller är mitt i, en upphandling av IT.