Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Situationsanpassad förändringsledning 

Vad är situationsanpassad förändringsledning? Situationsanpassad förändringsledning kombinerar förändringsledning med verksamhetsarkitektur och situationsanpassat ledarskap. Metoden implementerar förändring samtidigt som arbetsgruppen utvecklas till ett effektivt team genom att ge stöd för uppbyggnad av såväl struktur som kultur och relationer. 

Läs white paper

I takt med en allt mer digitaliserad omvärld ökar antalet och komplexiteten i de förändringar som organisationers externa intressenter och medarbetare står inför successivt. Detta gäller inte minst i gränslandet mellan IT och verksamhet. Resultatet av en förändring blir bara bestående ifall teamet inte faller tillbaka i gamla mönster. Sker det, riskerar verksamheten att inte uppnå de satta målen.  

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som är beslutsfattare eller verksamhetsansvarig i din organisation och står inför en stor förändring på din arbetsplats.