Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

11 steg till en lyckad IT-driftstrategi

För IT-avdelningar i dag är det viktigt att hela tiden veta svaret på frågor som ”gör vi rätt saker?” och ”har vi rätt förmågor?”. IT-driftens syfte är att se till att verksamheten effektivt kan uppfylla sina behov och krav. Detta åstadkoms genom att jobba mot verksamhetens kort- och långsiktiga mål och därigenom vara värdeskapande.

Läs white paper

Oavsett om du arbetar i ett mindre företag eller i en större organisation, är metoderna för att ta fram en välfungerande IT-driftstrategi, desamma. Därför är det viktigt att följa väl beprövad metodik som grundar sig i god forskning!

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om:

Hur ni formulerar förutsättningarna, skapar visionen och definierar målen

Vilka avdelningar som behöver samarbeta för långsiktig IT-drift

Den här informationen riktar sig till dig som står inför att sätta en IT-driftsstrategi, oavsett storlek på företag. Syftet är att ge dig verktygen och den tekniska grunden att stå på för att sätta en framtidssäkrad strategi.