Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Kategoristyrning som verktyg för att möta dagens utmaningar inom IT 

Många verksamheter brottas i dag med önskemål om effektivitet, effekthemtagning, måluppfyllelse och ökad styrning. En väl förankrad, strukturerad och proaktiv inköpsprocess kan komma till rätta med många av de utmaningar som verksamheter upplever. 

Läs white paper

Ett sätt att uppnå detta är genom att bedriva inköp kategoristyrt enligt principerna för kategoristyrning (Category Management). Det kategoristyrda arbetssättet är ett ständigt pågående förbättringsarbete med fokus på att löpande följa upp implementerade strategier och avtal. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som arbetar med inköp, upphandlingar eller är beslutsfattare inom din organisation och vill veta mer om kategoristyrning.