Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Informationsklassificering vid RPA – är det verkligen nödvändigt? 

Automatisering av rutinartade arbetsuppgifter har alltid varit en del av IT och informationsbehandling. Till detta kan räknas batchhantering, scripting och övrig datacenter-automatisering. Med RPA tar man nästa steg i utvecklingen av automatisering.

Läs white paper

Vid RPA tittar man på verksamhets- och IT-processer, med målet att utveckla verksamheten samtidigt som den effektiviseras med hjälp av att en robot används som utförare. 

Att införa Robotic Process Automation (RPA) syftar till att förenkla och automatisera flöden inom verksamheten. Men, inledningsvis är det ändå en hel del extraarbete som måste göras innan man kan skörda frukterna i form av säkrare och snabbare processer. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som funderar på, eller har implementerat RPA i din organisation.