Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Hur tar jag reda på om outsourcing är rätt vägval för min organisation?

Outsourcing av hela eller delar av en IT-verksamhet är en vanlig komponent och byggsten avseende att tillhandahålla en konkurrenskraftig IT-plattform åt verksamheten. Vanliga målsättningar och drivkrafter bakom en outsourcing av IT är bland annat ökad flexibilitet, sänkta kostnader eller förmåga att tillskansa sig ny kompetens. 

Läs white paper

Ett beslut att outsourca en del av verksamheten är dock ett komplext beslut med en mängd påverkande faktorer och konsekvenser och måste baseras på en bra outsourcinganalys. Genom ett strukturerat arbetssätt kan de eventu­ella fördelarna och vinsterna med en outsourcing prövas utan att en formell upphandlingsprocess behöver inledas. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som är beslutsfattare inom din organisation och behöver guidning eller rådgivning kring om outsourcing kan gynna din verksamhet.