Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Förbättrad automatisering genom samverkan 

Automatisering och RPA (Robotic Process Automation) ger förutsättningar att på ett systematiskt sätt automatisera verksamhetsprocesser, helt eller delvis. Ofta med syfte att spara personalresurser, öka kvalitet och eliminera monotona arbetsuppgifter. 

Läs white paper

För att uppnå maximalt affärsvärde med RPA behöver samverkan optimeras. Detta kommer dock med ett antal utmaningar, som behöver hanteras för att samverkan ska fungera optimalt. Därför är det bland annat viktigt att definiera och tydliggöra ansvarsfördelningen.  

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som arbetar med eller har verksamhetsansvar över implementering av automatiserade processer i din organisation.