Midagon Company logo
Tillbaka till white papers

Efterlevnad av GDPR i praktiken - Att hitta rätt ambitionsnivå 

Hur hittar du rätt ambitionsnivå i det kontinuerliga GDPR arbetet? EU:s dataskyddsförordning skapar en enhetlig nivå för EU:s medlemsländer när det gäller behandling av personuppgifter. I och med detta genereras goda förutsättningar för ett fritt flöde av personuppgifter inom EU samtidigt som personuppgiftsbehandlingen inte äventyrar individens integritet. 

Läs white paper

Det finns dock en utbredd osäkerhet kring hur man som organisation säkerställer att kraven som ställs via dataskyddsförordningen uppfylls. Med nya bestämmelser om att sanktioner och varningar ska bli allt vanligare, är det viktigare än någonsin att öka efterlevnad av GDPR på ett hållbart sätt. 

Detta whitepaper går igenom allt du behöver veta om: 

Den här informationen riktar sig till dig som hanterar och har hand om personuppgifter eller informationssäkerhet inom i din organisation.