Midagon Company logo
Tillbaka till Tjänster

Informations- och dataarkitektur

Optimera din verksamhet genom en anpassad datastruktur, helhetssyn, datasekretess och kostnadseffektivitet.

Informations- och dataarkitektur skapar mervärde från data

I dagens affärsvärld jämförs ofta data med "affärsverksamhetens nya olja". Men för att data ska skapa verkligt värde måste den hanteras effektivt och förvandlas till meningsfull information.

Typiska kärnområden inom informationsarkitektur är: 

Datakvalitetshantering 

Historiskt har design inom datamodellering och databehandling inte getts tillräcklig uppmärksamhet. Det mesta av IT-förvaltningen har haft ett teknikfokus snarare än ett informationsfokus. Våra dataarkitekter kan hjälpa till att ändra på det. Vi har arbetat i flera olika typer av datahanterings- och modelleringsprojekt med mängder av våra kunder. 

Värdet vi tillför: