Midagon Company logo
Tillbaka till Tjänster

Projekthälsokontroll och stöd

Få värdefulla insikter för att säkerställa hälsan på era projekt med hjälp av interaktiva workshops och praktiska råd för projektstärkning och riskhantering.

Förebygg problemen innan de uppstår

Utöver våra program- och projektledningstjänster erbjuder vi systematiska metoder för att granska ett projekts hälsa.

Detta kan användas antingen som en enskild översyn för att vara proaktiv inför potentiella problem, eller som en löpande utvärdering genom projektets livscykel. Vi granskar projektets mognadsnivå, ledningsmetodik och, vid behov, organisationens beredskap för förändringar samt uppfattningar om dessa.

Våra analysverktyg är framtagna med insikter från vår omfattande projekthistorik, beaktande både framgångs- och riskfaktorer. 

Få ett problematiskt projekt tillbaka på rätt spår 

Vår projekthälsokontroll upptäcker aktuella och potentiella problem, risker och områden för förbättring. I samarbete med våra kunder bestämmer vi omfattningen av granskningen och utarbetar en diskret strategi för genomförandet. Alla insikter sammanställs och följs av våra rekommendationer för nödvändiga justeringar.

Skulle ditt projekt möta utmaningar står vi redo att erbjuda ytterligare rådgivning. Våra erfarna projektledare är beredda att hjälpa och vägleda ditt team till att åter rikta in sig på era mål.

Värdet vi tillför: