SAP S4 HANA projektien johtaminen sujuu sutjakasti!

06.09.17 Marko Yli-Pietilä

Yrityksillä, jotka käyttävät SAP ERP-järjestelmää on edessään pohdinta järjestelmän päivittämisestä SAP S4 HANAan. Pohdintojen keskellä kysymyksiä herättää myös SAP S4 HANA -projektien hallinta ja johtaminen. Kuinka paljon projektit poikkeavat perinteisestä SAP ERP -projektien johtamisesta? Mitä uusia asioita pitää huomioida, kun SAP S4 HANA -projekteja suunnitellaan? Entä mistä löytyy kokemusta SAP S4 HANA -projektien johtamisesta?

Olemme Midagonilla olleet mukana sekä suunnittelemassa että johtamassa SAP S4 HANA -projekteja eri yrityksissä. Useimmat projekteista ovat keskittyneet taloushallinnon osa-alueelle. Meille on ehtinyt kerääntyä kosolti kokemusta ja osaamista. Keräsimme opit yhteen ja seuraavassa päähavaintojamme.

SAP S4 HANA -projektien johtamisen näkökulmasta tärkein havaintomme on se, että kokenut ja hyvä SAP ERP -hankejohtaja on myös hyvä SAP S4 HANA -hankejohtaja. Tämä johtuu pääosin siitä, että SAP S4 HANA -projektimetodologia on periaatteiltaan samanlainen kuin perinteisen SAP ERP -projektin metodologia. SAP ERP -projekteissa hankittu oppi ja kokemus ovat kovaa valuuttaa myös SAP S4 HANA -projekteissa.

Loppukäyttäjän näkökulmasta tulimme samankaltaiseen lopputulemaan kuin projektien johtamisen näkökulmasta. Loppukäyttäjän näkökulmasta SAP S4 HANAssa on vain hieman käytön kannalta merkittäviä muutoksia. Toki jotkin toiminnallisuudet ovat muuttuneet, muuttaneet paikkaa tai poistuneet, mutta tämä on tavallista siirryttäessä sovellusversiosta toiseen. Yksi esimerkki tällaisesta muutoksesta on Controlling toiminnallisuuden yhdistyminen yleiseen taloushallinnon toiminnallisuuteen. Yksi isompi muutos SAP S4 HANAn käyttöön toki liittyy. Jos siirrytään SAP Fiori -ympäristöön, muuttuu käyttökokemus graafisen käyttöliittymän myötä.

Suurimmat muutokset SAP S4 HANAn osalta kohdistuvat kehittäjänäkökulmaan. Ensinnäkin SAP S4 HANAssa on laajennettuja ja yhdistettyjä toiminnallisuuksia. Sellaiset osiot kuten Simplified Finance pitävät SAP S4 HANAssa sisällään toimintoja, jotka ennen olivat itsenäisiä toimintamoduleitaan. Nämä muutokset täytyy huomioida, kun SAP S4 HANA -projekteja suunnitellaan ja esimerkiksi räätälöinnin tarvetta arvioidaan. SAP tarjoaa suunnittelun tueksi noin 250-sivuisen muutosohjekirjan, jonka avulla muutosten yksityiskohdat voi tunnistaa ja ottaa huomioon. Myös tietomalli ja Master Datan käsittely on SAP S4 HANAssa muuttunut. Nyt data esimerkiksi talletetaan vain yhteen kertaan ja sitä käyttävät kaikki sovellukset samasta paikasta. Tietokanta on SAP S4 HANAssa uusi ja muistinvarainen datan käsittely nopeuttaa sovellusten toimintaa. Uusi SAP S4 HANA -suunnittelukonsepti auttaa kehittäjiä ottamaan huomioon nämä tekniset muutokset, kun SAP S4 HANA -projekteja suunnitellaan.

Kokemukseen perustuen SAP S4 HANA -projektit eivät hankejohtamisen kannalta muutu merkittävästi. Samat hyvä SAP ERP -projektien käytänteet ja periaatteet soveltuvat uudelleen käytettäväksi. Suurimmat muutokset ovat teknisiin yksityiskohtiin liittyviä ja tämä pitää ottaa huomioon SAP S4 HANA -projekteja suunniteltaessa. Tämä olemme Midagonilla huomanneet käytännön SAP S4 HANA -projekteissa ja käytämme näitä huomioita aktiivisesti hyväksemme SAP S4 HANA -hankkeiden johtamisessa.