Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistäminen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi syyskuussa 2015 Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton rahapelitoimintojen yhdistämisen. Kolmen yhtiön toiminnot yhdistyivät 1.1.2017 yhteen uuteen rahapeliyhtiöön, jonka nimeksi tuli Veikkaus ja jonka yhteenlaskettu liikevaihto on yli 3 miljardia euroa. ICT oli yksi yhdistymisen keskeisimmistä osa-alueista. Se kattoi mm. sisäiset ja pelijärjestelmät, infra-struktuurin sekä ICT:n hallintamallin.

Midagonin rooli

Veikkauksen ICT-integraatiosta vastasi ICT-johtaja Timo Kiiskinen, jonka kanssa integraatiota oli tekemässä Midagonin Ilkka Töyrylä. Toteutus-vaiheessa Ilkan vastuulla oli yhdistämisen ICT-projektikokonaisu-uden hallinta. Tuli varmistaa, että integraatioprojektit etenevät suunnitellusti ja menevät maaliin aikataulussa, projektien väliset riippuvuudet on hallittu ja järjestelmien yliheitto (cutover) tapahtuu ilman häiriöitä. Yhdistämisessä hyödynnettiin Midagonin M&A-hankkeisiin kehittämää metodologiaa.

Saavutetut hyödyt ja onnistunut toteutus

Midagonin Ilkka Töyrylän vahva kokemus antoi hyvän pohjan vaativan integraatiotyön läpivientiin ja kaikki keskeiset tavoitteet saavutettiin. 

Lue koko tarina:

CaseVeikkaus.PDF